Zoeken

Herstel Prinses Margriettunnel officieel van start

Op donderdag 15 juni hebben VolkerWessels’ ondernemingen, Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen, in opdracht van Rijkswaterstaat, het herstel van de Prinses Margriettunnel op de A7 tussen Sneek en Joure officieel ingeluid. Dit grootschalige project is het gevolg van de onverwachte situatie waarbij in december een tunnelmoot omhoogkwam. Nu, een half jaar later, is het moment aangebroken om de gehele fundering van de tunnel te vernieuwen en versterken, en de tunnelwanden steviger te verankeren.

2023061517VHB.jpg

Officieel startmoment

Om deze belangrijke mijlpaal te markeren, werd er op de Bregefinne in Uitwellingerga een officieel startmoment georganiseerd. Tijdens het evenement kregen de aanwezigen uitgebreide tekst en uitleg over de aard van het project, de uitvoering en de verwachte duur van het herstelproces.

Samenwerking in bouwteamverband

Vanwege het spoedeisende karakter van de situatie zijn de onderzoeks- en ontwerpwerkzaamheden in een bouwteamverband opgepakt. Momenteel richt KWS zich op het uitwerken van het ontwerp met betrekking tot de asfaltconstructies, voegovergangen en voertuigkeringen. Daarnaast worden ook de voorbereidende werkzaamheden, zoals de aanleg van opstelplaatsen voor silo's en een ketenpark, uitgevoerd als onderdeel van het vervangen van de funderingspalen.

Veilig en duurzaam herstel voor weggebruikers

Met de start van dit grootschalige herstelproject zetten de verschillende VolkerWessels bedrijven en Rijkswaterstaat zich gezamenlijk volledig in om de Prinses Margriettunnel weer veilig en duurzaam te maken voor weggebruikers. Gedurende het komende jaar werken wij hard aan de vernieuwing en versterking van de fundering, evenals aan het steviger verankeren van de tunnelwanden. Deze inspanningen zullen resulteren in een verbeterde tunnelervaring en de gemoedsrust van weggebruikers die weer zorgeloos op de A7 tussen Sneek en Joure kunnen rijden.