Zoeken

Iedereen elke dag weer veilig thuis!

‘We werken veilig of we werken niet’. Dat is de belofte die wij, als onderdeel van VolkerWessels, in elke fase van onze werkzaamheden, op al onze werkplekken en iedere dag opnieuw willen waarmaken.

KWS Veiligheidag 2023.jpeg

Om deze belofte waar te kunnen maken is het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers van groot belang. Daarom organiseren we bij KWS elk jaar een veiligheidsdag. Op deze dag besteden we extra aandacht aan veiligheid en staan we bewust even stil bij het onderwerp.

Dylan Brugman, KAM Coördinator; De kracht van de veiligheidsdag zit hem in het met elkaar bespreekbaar maken van veiligheid. Door met elkaar het gesprek aan te gaan over veiligheid, kunnen we leren van elkaar en zorgen voor een veilige werkplek.

Veilig thuis

Het thema van de Veiligheidsdag 2023 is ‘Veilig thuiskomen’. Door het spelen van een spel worden vijf dilemma’s besproken. Zo komen we gezamenlijk tot inzichten waarom we bepaalde keuzes maken die veiligheid raken. Met deze inzichten helpen we zowel elkaar als het gehele bedrijf.

Veiligheid binnen KWS

Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis? Dat willen we allemaal. Daarom hanteren we bij KWS het Veiligheidsprogramma WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst! Een pakket veiligheidsregels en -waarden die we met elkaar hanteren en naleven. Want hoewel veiligheid in ons DNA zit en we ons vaak wel bewust zijn van de gevaren in ons werk, houden deze regels en waarden ons alert!