Zoeken

Ingebruikname rijksweg A9 hoofdrijbaan links is een feit

De ingebruikname van rijksweg A9 hoofdrijbaan links is een feit. A9HRL tussen knooppunt 'Raasdorp' en knooppunt 'Badhoevedorp' loopt vanaf heden niet meer dwars door Badhoevedorp heen, maar is ten zuiden van het dorp gesitueerd. Met deze mijlpaal is de eerste realisatiefase door Combinatie BadhoeverBogen met succes afgerond. Het openstellen van de omlegging van het tracé A9 gebeurt gefaseerd.

2016.12.20 - Openstelling A9HRL, Combinatie Badhoeverbogen (4).jpg

Met de verwachte ingebruikname van A9HRR begin april 2017 worden de volgende verbeteringen bewerkstelligd:

 

  • Verbeteren ruimtelijke kwaliteit in Badhoevedorp: de A9 verdwijnt uit Badhoevedorp waardoor de barrièrewerking verdwijnt en de sociale veiligheid toeneemt.
  • Een verbeterde leefomgeving: minder geluidsoverlast en een verbetering van de luchtkwaliteit in Badhoevedorp.
  • Een betere doorstroming op de A9: betere bereikbaarheid Schiphol en regio Amsterdam, verbreding van de (nieuwe) A9 naar 2x3 rijstroken en een onderdoorgang bij de aansluiting Badhoevedorp (Schipholweg) met hierbij een afrit voor hoogwaardig openbaar vervoer.

Ruim drie maanden eerder dan de beoogde tenderplanning is A9HRL vervroegd door de weggebruiker in gebruik genomen. Een afgemeten samenwerking tussen de uitvoerende disciplines, gecompleteerd met een reële maar strakke LEAN-planning, heeft bijgedragen aan deze mijlpaal. 

 

De aankomende maanden ligt de nadruk op de afbouw van A9HRR, maar wordt tevens gestart met het amoveren van de nu buiten gebruik zijnde oude A9HRL. Hiermee start een nieuwe fase van het project.