Zoeken

Ingrijpende klus in Amsterdam-West; de Kinkerstraat op de schop

Onlangs is het kruispunt Bilderdijkstraat- Kinkerstraat opgeleverd. KWS Infra Amsterdam-Utrecht werkte vier weken lang, zes dagen in de week, van 7.00 tot 22.00 om de klus te klaren. De werkzaamheden aan het kruispunt horen bij het project Herinrichting Kinkerstraat 1e fase. Een ingrijpende klus gezien de hoeveelheid stakeholders die wonen of werken aan de straat of gebruik maken van deze route.

20220415 Kinkerstraat Amsterdam kruising 008-018.png

De 1e fase van deze herinrichting start op het kruispunt Bilderdijkstraat tot over de Bilderdijkkade. Dit bijzondere project is zowel in opdracht van de gemeente Amsterdam als van GVB. Zo werken we voor GVB aan de vernieuwing van de trambaan en voorzien we voor gemeente Amsterdam het maaiveld van een nieuwe inrichting én passen we de ondergrondse infrastructuur aan.

Bereikbaarheid

Door de beperkte ruimte in de Kinkerstraat en de vele omgevingsfactoren; veel ondernemers, bewoners, er rijden auto’s, trams en fietsers en voetgangers, is bereikbaarheid een belangrijk onderwerp binnen dit project. Bedrijven en winkels moeten te allen tijde bereikbaar zijn voor zowel klanten als de aanvoer van hun producten. Maar het draagvlak is groot, ook ondernemers en bewoners zien de knelpunten. De drukke en onoverzichtelijke straat is niet veilig. Er gebeuren veel ongelukken tussen voetgangers en fietsers. Daarom wordt de straat overzichtelijker gemaakt en worden er meer verkeerslichten geplaatst om de snelheid af te remmen.

Versterken brug

Naast de werkzaamheden aan de trambaan, rijbaan en de fietspaden versterkt KWS-specialist Holland Scherm in opdracht van KWS brug 23. Deze versterking is nodig aangezien de drukdeling in de brug veranderd doordat de tramsporen worden verlegd. Ook de vier aanwezig tram haltes worden opnieuw ingericht conform de geldende eisen en een deel van de naastgelegen rijbaan wordt voorzien van een nieuwe asfaltverharding.

Voorafgaand aan de werkzaamheden op het kruispunt heeft KWS de riolering en gasleiding vernieuwd. De 1e fase van het werk wordt eind mei 2022 opgeleverd. KWS start eind mei ook met de werkzaamheden voor project Herinrichting Kinkerstraat 2e fase. Het werkvak voor dit project loopt vanaf de Bilderdijkkade tot aan de Kinkerbrug. Binnen dit werk wordt ook de bestaande drinkwaterleiding verlegd om meer ruimte te maken voor groen in de straat.