Zoeken

Innovatie en duurzaamheid op project 'Fietspad Leidsevaartweg' in Heemstede

Vandaag start KWS Infra Amsterdam-Utrecht met de werkzaamheden voor het werk 'Fietspad Leidsevaartweg' van de gemeente Heemstede. Het fietspad was in erg slechte staat. De gemeente wil met deze renovatie het fietsgebruik in de regio stimuleren. De renovatie aan het tegelfietspad langs de Leidsevaartweg vindt plaats tussen het NS-station en Bennebroek.

beeld leidsevaart.png

Op alle drie de gunningscriteria, BLVC-plan, plan vrijkomende materialen (duurzaam hergebruik) en MKI-waarde, uit het bij de inschrijving behorende EMVI-plan, werd maximaal gescoord. De opdrachtgever was erg enthousiast over de maatregelen die een vlotte en veilige doorstroom van langzaam verkeer en de bereikbaarheid van bestemmingsverkeer borgen en het beschreven belang van hoogwaardig hergebruik van materialen.

Innovatieve toegangstechniek

In samenwerking met onze partner en KWS-deelneming op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen Traffic Service Nederland passen wij een innovatieve toegangstechniek toe op basis van kentekenherkenning voor al het bestemmingsverkeer. Dit is vooraf door onze omgevingsmanager in kaart gebracht. Hierdoor is de bereikbaarheid voor alle stakeholders en nood- en hulpdiensten geborgd.

Binnen het project krijgen alle vrijkomende materialen een tweede leven. Zo worden bijvoorbeeld de vrijkomende houtstobben gefreesd en gebruikt KWS de houtrillen op een andere project in de regio. Het overige freesmateriaal wordt samen met het vrijkomende gras en grond- en rietplaggen gecomposteerd.

KWS is verantwoordelijk voor het verbreden en asfalteren van het fietspad, het vervangen van de bestaande beschoeiing en het plaatsen van de verlichting. Volgens planning wordt het werk medio 2021 opgeleverd.