Zoeken

Landelijke primeur voor toepassing KonwéGreen-asfalt voor de gemeente Apeldoorn

Wijk Berg en Bos te Apeldoorn is het eerste overheidsproject waar het asfaltmengsel KonwéGreen is toegepast. Duurzaamheid en kostenbesparing gaan hierbij hand in hand. In de wijk Berg en Bos in Apeldoorn voert KWS Infra Zwolle voor de gemeente Apeldoorn asfaltonderhoudswerkzaamheden uit. Tevens worden er drempels en plateaus aangebracht om de snelheid in deze wijk terug te brengen naar 30 km/uur. De gemeente Apeldoorn heeft in samenwerking met KWS in dit project ingezet op duurzaamheid. Het asfaltmengsel KonwéGreen draagt hieraan bij en is afgelopen week door KWS als pilot aangebracht op de Ribeslaan.

KonweGreen Apeldoorn 1.jpg

De voordelen van KonwéGreen

KonwéGreen is een laag temperatuurmengsel met 55% PR (partiële recycling) en heeft als gunstige eigenschap een verlaging van de asfaltproductietemperatuur én van de verwerkingstemperatuur van 15 à 20 graden ten opzichte van de standaard AC surf (deklaag)mengsels. Dit is positief omdat het asfalt goed verwerkbaar blijft ondanks de lagere temperaturen. Voor de mannen bij de asfaltverwerking betekent dit een lagere hittebelasting. Daarnaast heeft de lagere temperatuur een positief effect op de uitstoot van CO₂ bij de productie van het asfalt.

 

KonwéGreen met 55 % PR is een afgeleide van een AC 11 surf met 30% PR. Door toevoeging van een modificatie wordt een gelijkwaardige levensduur gegarandeerd ten opzichte van de standaard PR-deklaagmengsels.

KonweGreen Apeldoorn 1.jpg

CO₂-reductie door gebruik KonwéGreen

Door de lagere productietemperatuur, de lagere verwerkingstemperatuur en een PR-aandeel van 55% in het asfalt bereiken we een flinke CO₂-reductie met KonwéGreen.

 

Met de opdrachtgever is overeengekomen dat de overige wegen in de wijk Berg en Bos worden uitgevoerd met een AC16 surf met 30% PR. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot een aanzienlijke beperking van CO₂-uitstoot ten opzichte van de voorgeschreven AC16 surf zonder PR.