Zoeken

Kruispunt Schipholweg – Oleanderweg volledig CO2-neutraal heringericht door KWS

Deze week ontving KWS Infra Amsterdam-Utrecht de definitieve gunning voor het project Herinrichting kruispunt Schipholweg – Oleanderweg. Het project wordt in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, aantoonbaar volledig CO2-neutraal uitgevoerd.

plaatje oleanderweg.png

De gemeente Haarlemmermeer beoordeelde zowel de planning als de inzet van duurzame brandstof met een 10. De uitvoeringsfasering werd gewaardeerd met een 8. De opdrachtgever was onder andere positief over de borging van de termijnen en de levertijden, de ervaring in de omgeving en de korte afsluiting van de Schipholweg. Voor dit laatste onderdeel had de gemeente Haarlemmermeer de aannemers uitgedaagd om creatief mee te denken over de doorlooptijd. Daarnaast is hinder door geluid en verkeer op dag-niveau inzichtelijk gemaakt in de planning. Met de inzet van een omgevingsmanager wordt dit ook zorgvuldig naar opdrachtgever en omgeving gecommuniceerd tijdens het project.

Volledig CO2-neutraal

Om het project volledig CO2-neutraal te kunnen realiseren, maakt KWS gebruik van elektrisch materieel. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan rijdt het materieel op HVO100 brandstof. Ook maken we gebruik van een vaste groene stroomaansluiting. Hiermee reduceren we de CO2-uitstoot tot 90%. Door middel van bosaanplant via onze samenwerking met de Unie van Bosgroepen en FSC Nederland wordt de laatste 10% gereduceerd en kan het werk volledig CO2-neutraal worden uitgevoerd. Daarnaast zetten wij een duurzaamheidsexpert in die erop toeziet dat de beloftes met betrekking tot duurzaam materieel worden nagekomen.

Samen met KWS-onderneming Holland Scherm zijn we verantwoordelijk voor de reconstructie van het gehele kruispunt Schipholweg – Amsterdamse baan – Oleanderlaan. Naast de reconstructie wordt, door middel van een verkeersbrug en een fietsbrug, een aansluiting naar sportpark de Veldpost gemaakt. Met de aanpassingen wil de gemeente Haarlemmermeer de verkeersveiligheid vergroten en de snelheid verlagen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor het project bestaan onder andere uit grondwerk, saneringen, aanleg van riolen, asfalteerwerkzaamheden, straatwerk, plaatsen van verkeersregelinstallaties en openbare verlichting, plaatsen van een stalen damwandconstructie ten behoeve van de bushalte, bouwen van een verkeersbrug over diverse leidingen en een fietsbrug. Volgens planning starten de uitvoeringswerkzaamheden in januari 2021 en wordt het project in augustus 2021 opgeleverd.