Zoeken

KWS aan de slag met ontwikkeling Winkelhart en ’t Hoefje in Nieuwe Niedorp

Vandaag tekende KWS de officiële ondertekening voor het project ‘Ontwikkeling Winkelhart en ’t Hoefje in Nieuwe Niedorp’. Vanaf 1 april start KWS Infra Amsterdam-Utrecht hier met de herinrichting en ontwikkeling van het gebied in en rondom het Winkelhart en ’t Hoefje te Nieuwe Niedorp en Winkel. De uitbreiding van het Winkelhart pakt opdrachtgever gemeente Hollands Kroon tegelijkertijd ook aan om de verkeersstromen beter te spreiden door het dorp.

WhatsApp Image 2022-03-28 at 14.30.23.png

Bereikbaarheid

Door de grote hoeveelheid stakeholders in de buurt is 100% bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden erg belangrijk. KWS garandeert deze bereikbaarheid door de werkzaamheden in verschillende fases uit te voeren.

Hoogste scores

KWS kreeg op de onderdelen duurzaamheid en omgevingsmanagement de hoogst haalbare score. De gemeente Hollands Kroon was onder andere positief over de proactieve houding met betrekking tot de communicatie met de bewoners en de ondernemers in de buurt, de inzet van de duurzaamheidscoördinator, de inzet van veel elektrisch materieel en de 100% CO2-neutrale uitvoering van het werk.


Tendermanager Laurens Kee: “Wij zijn als KWS erg trots op het binnenhalen van dit project en willen daarnaast de complimenten geven aan opdrachtgever Hollands Kroon. Zij hebben echt gekozen voor kwaliteit, door dit onderdeel zwaarder te laten wegen dan doorgaans gebruikelijk is. Het team van KWS kijkt uit naar een prettige samenwerking en een succesvolle uitvoering.”

Emissiereductie

Met onze elektrische asfaltspreidmachine leggen we de asfaltdeklagen 100% emissieloos aan. Verder reduceren wij de CO2-uitstoot met 92% door een combinatie van inzet van elektrisch materieel en HVO100 brandstof. De resterende 8% aan uitstoot wordt volledig geneutraliseerd door het aanplanten van bomen binnen de gemeente.

Werkzaamheden

Het werk bestaat onder andere uit het herinrichten van het maaiveld rondom het winkelcentrum, inclusief de toegangswegen 't Hoefje, Nieuwe Niedorperweg en Trambaan. De werkzaamheden die we hier uitvoeren, zijn het vernieuwen van elementenverhardingen en kantopsluitingen, aanbrengen van nieuwe asfaltverharding, het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond en zand, het aanpassen van de riolering en het aanbrengen van nieuwe verlichting en beplanting. Volgens planning leveren we het werk eind juni 2023 op.