Zoeken

KWS aan de slag op bedrijvenpark Deltaweg in Goes

Gemeente Goes ontwikkelt een nieuw bedrijvenpark genaamd Deltaweg. Dit bedrijvenpark wordt het economisch knooppunt in de regio met een gewaardeerd ondernemersklimaat. Gemeente Goes heeft de ambitie om een duurzaam bedrijvenpark te realiseren dat bijdraagt aan een betere benutting en toegankelijkheid van het omliggende recreatieve uitloopgebied van het Poelbos.

Goes Deltaweg1.jpg

KWS ontving onlans de definitieve gunning voor het werk “Ontsluiting bedrijvenpark Deltaweg Goes” en is hiermee verantwoordelijk voor het ontwerp voor de te realiseren ontsluitingsweg voor bedrijvenpark Deltaweg en het ontwerpen en realiseren van een fietstunnel.

Het project is gegund op basis Beste-Prijs-Kwaliteit-Verhouding (BPKV). Waarbij de opdrachtgever onder andere een hoge waardering had voor de in het faseringsplan aangeboden oplossingen zoals; het scheiden en geen doorkruising van het fietsverkeer met het bouwverkeer en bouwtransporten buiten de spitsuren.

Elektrisch materieel en duurzame toepassingen

KWS zet in dit project haar elektrische wals en asfaltspreidmachine in. Het overige materieel wordt voorzien van de meest duurzame brandstof HVO100. Hiermee besparen we al tot 89% CO2-uitstoot ten opzichte van de uitstoot bij traditionele brandstof. Daarnaast maken we gebruik van diverse duurzame toepassingen zoals duurzame asfaltmengsels, gebruiken we zand afkomstig van een project in de regio om de vervoersbewegingen te minimaliseren en maken we gebruik van biobased markeringen en biobased verkeersborden. Het project wordt opgeleverd met een Madaster materialenpaspoort.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die KWS hier vanaf juni 2023 uitvoert bestaan onder ander uit het aanbrengen van rioleringen, grond- en funderingswerkzaamheden, aanbrengen elementen- en asfaltverhardingen, aanbrengen fietstunnel van prefab betonnen elementen en aanbrengen voorbelasting met verticale drainage. In totaal wordt Ca. 7000 m2 verwijderen verhardingen, ca. 40.000 m3 grondverzet, ca. 480 m1 riolering, ca. 4400 ton asfalt. Volgens planning wordt het werk in Q1 2024 opgeleverd.