Zoeken

KWS bouwt emissieloos; van uitdagingen naar kansen

Emissieloos bouwen, oftewel het maken van werk zonder uitstoot van schadelijke stoffen, gaat niet vanzelf. Op de weg naar emissievrij bouwen zitten diverse kuilen en hobbels, maar bij KWS zien wij graag kansen en gaan wij aan de slag. Dit heeft onlangs al geleid tot de aanschaf en ontwikkeling van onze elektrische asfaltspreidmachine. Door de ontwikkeling van deze machine kan in de toekomst een nieuwe machine in vier weken tijd worden omgebouwd naar een elektrisch fabrieksmodel.

Elektrsiche asfaltspreider.jpg

De emissieloze asfaltspreidmachine is een mooie aanvulling op ons elektrische materieelpark en sluit goed aan bij de ambitie om in 2030 onze projecten volledig emissieloos uit te voeren. De vervolgstappen die we zetten om dit doel te bereiken zijn onder andere het uitfaseren van alle dieselmachines. Dit betekent concreet dat we vanaf 2024 alleen nog maar elektrische machines aanschaffen.

Samen emissie wegwerken

Het overige elektrische materieel huren we in bij partners en onderaannemers. Hierover maken we afspraken, zodat zij in hetzelfde tempo hun dieselmaterieel vervangen voor elektrisch materieel. De emissie-uitstoot terugdringen kunnen we namelijk niet alleen.

Toekomstmuziek

Op dit moment laten we een elektrische tandemtrilwals ontwikkelen en kijken we naar mogelijkheden om asfaltvrachtwagens te elektrificeren. Manager Duurzaamheid en Innovatie Joost Bos: ‘Inmiddels hebben we geleerd dat dit soort projecten een lange adem vergen, omdat je echt aan het pionieren bent. Dat zorgt ervoor dat het heel lastig is om een reëel tijdspad in te schatten maar weerhoud ons er niet van om de koe bij de horens te vatten en deze ontwikkelingen te initiëren en uit te werken.’

Voorloper binnen Europa

Nederland is binnen Europa voorloper wat betreft aanschaf van elektrisch materieel. Aangezien fabrikanten vaak op Europees niveau opereren zijn er nog geen kant en klare fabrieksmodellen beschikbaar. Elektrisch materieel wordt op aanvraag gemaakt. Hierdoor is het materieel nog relatief duur, omdat het voor fabrikanten nog niet kosteneffectief is om op grote schaal te produceren.

Uitdagingen

Naast de beschikbaarheid en kosten van elektrisch materieel zijn ook de kosten van duurzaam aanbesteden één van de uitdagingen waar KWS tegen aan loopt. We zoeken daarom intensief de samenwerking op met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners. Zo zetten we samen kleine en grote stappen op weg naar ons doel; Emissievrij 2030, 100% Circulair in 2040!

 

KWS is onder andere gecertificeerd op de CO2-prestatieladder en hecht veel waarde aan het structureel verlagen van zijn footprint.