Zoeken

KWS bouwt ‘Reconstructie kruispunt Middenbeemster’ CO2-neutraal

Deze week is KWS gestart met het BVP project ‘Reconstructie kruispunt Middenbeemster’. In opdracht van gemeente Purmerend gaat KWS Infra Amsterdam-Utrecht hier CO2-neutraal de asfaltverhardingen van de kruising Middenweg met de Rijperweg en een deel van de Middenweg Noord in Middenbeemster vervangen. Daarnaast wil de gemeente Purmerend de verkeersveiligheid vergroten. Dit doen we door het verbreden van de fietsstroken en het versmallen van de weg door middel van een verhoogd trottoir.

co2-neutraal purmerend 2.png

CO2-neutraal

We bouwen CO2-neutraal door ons materieel te laten draaien op HVO100 brandstof. Deze brandstof is gemaakt van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. Het getal 100 staat voor de pure vorm, dus 100%. De overige uitstoot compenseren we door het aanplanten van bomen.

co2-neutraal purmerend 2.png

KWS neemt de leiding

KWS kwam bij de BVP-aanbesteding als beste uit de bus. Bij een BVP-project neem je als opdrachtnemer de leiding. Door deze manier van aanbesteden kan KWS haar expertise optimaal benutten in het maken van het ontwerp en in de uitvoering. Aan de hand van de eisen en uitgangspunten van de gemeente Purmerend. Een belangrijk onderdeel hierin is het omgevingsmanagement. KWS streeft in alles naar een tevreden omgeving. Dit doen wij onder andere door het organiseren van keukentafelgesprekken, informatiebijeenkomsten, inzet van de KWS app en het meten en evalueren van de tevredenheid.

KWS is onder andere gecertificeerd op de CO2-prestatieladder en hecht veel waarde aan het structureel verlagen van zijn footprint.