Zoeken

KWS brengt een geluidsreducerende deklaag met 50% gerecycled asfalt aan

Tijdens asfaltwerkzaamheden op de N236 hebben we afgeweken van de norm in het belang van duurzaamheid. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat we gerecycled asfalt in de deklaag gebruiken. Het mengsel dat wij gebruiken op de N236 is een geluidsreducerende deklaag met 50% PR. Dit wordt normaliter alleen binnenstedelijk gebruikt.

Asfalt N236 (2).jpg

Volgens de RAW-systematiek mag er geen gerecycled asfalt in deklagen gebruikt worden. Maar KWS ging in gesprek met de wegbeheerder en duurzaamheidsmanagers van Provincie Noord-Holland. Samen is er besloten om dit duurzamere mengsel op de provinciale weg waar mogelijk als deklaag aan te brengen.

KWS is blij met opdrachtgevers als provincie Noord-Holland die hiermee ruimte bieden aan innovaties en het blijven ontwikkelen en verduurzamen van asfaltmengsels. Samen komen we verder!

Om de Provincie hierin tegemoet te komen en onze duurzaamheiddoelstellingen verder te realiseren, brengen wij deze deklaag kostenneutraal aan. Dit houdt in dat er geen extra kosten in rekening worden gebracht om er winst over te maken.