Zoeken

KWS: de duurzame partner voor asfaltonderhoud in Harderwijk, Ermelo en Putten

Vorige week ontving KWS Infra Zwolle de opdracht voor de “Raamovereenkomst Asfaltonderhoud 2021-2025” in de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten. KWS gaat de komende twee jaar binnen deze gemeenten aan de slag met het onderhoud van de asfaltverhardingen. Daarna kan dit contract met nog eens twee jaar verlengd worden.

Foto 4_2.jpg

KWS kreeg de beste prijs-kwaliteitsbeoordeling door de maximale score te behalen op de onderdelen “Slim en schoon werken” en “Samenwerking”. Binnen deze onderdelen overtuigde het plan door de ambitieuze doelstellingen op de inzet van schoon materieel en de toepassing van duurzaam asfalt. Daarnaast hebben de gemeentes vertrouwen in de voorgestelde onderhoudsaanpak, waarbij KWS zorgdraagt voor de intergemeentelijke afstemming.

Foto 4_2.jpg

Slim en schoon werken

In het kader van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen zochten de gemeente Harderwijk, Ermelo en Putten naar een aannemer die het asfaltonderhoud slim en schoon uitvoert. KWS borgt deze doelstelling door op een brede manier te kijken naar de mogelijkheden om de uitstoot van CO2 en andere schadelijke emissies terug te dringen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met de schoonst mogelijke materieelstukken, de toepassing van duurzaam en circulair asfalt en is ook het minimaliseren van gereden kilometers een speerpunt.

Elektrische asfaltspreidmachine

Als onderdeel van schoner werken zet KWS vanaf 2022 ook de door haar aangekondigde eerste elektrische asfaltspreidmachine ter wereld en elektrische wals in op dit werk. Hierdoor wordt het mogelijk om asfalt emissieloos aan te brengen. Zo zetten we grote stappen richting een CO2-neutrale bouwplaats!

Samen kansen benutten

Naast een duurzame uitvoering van het asfaltonderhoud, zet KWS ook in op een prettige, langdurige samenwerking met de drie gemeentes waarbij samen gezocht wordt naar verbetermogelijkheden om deze ook zoveel mogelijk te realiseren gedurende de looptijd van het contract. Zo worden de expertise van zowel opdrachtgevers als KWS optimaal benut.