Zoeken

KWS: duurzaam, innovatief en toekomstgericht

KWS heeft de ambitie om in 2030 emissievrij te zijn. Hierbij richten wij ons op 3 thema’s: Emissieloos bouwen & produceren, Circulair bouwen, en Klimaatadaptatie & natuurinclusief bouwen”. Naast onze ambitie om in 2030 emissievrij te werken, werken we toe naar een 100% circulaire infrastructuur in 2040.

Elektrsiche asfaltspreider.jpg

Pepijn Kok, bedrijfsleider KWS Amsterdam-Utrecht: 'bovenstaande ambities zijn de speerpunten in mijn werk als bedrijfsleider voor de vestiging Amsterdam-Utrecht, met als werkgebied Groot Amsterdam & ’t Gooi.'

‘Bij KWS geloven wij dat levenskwaliteit centraal staat, het gaat over de mens achter onze projecten.’

Om onze ambities te behalen is beperking van de CO2- en stikstofuitstoot een belangrijk doel. Daarbij richten we ons niet alleen op de inkoop van groene stroom, hergebruik van materialen én het vergroten van de efficiency van onze asfaltcentrales, maar ook op de elektrificatie/vergroening van ons materieel. Hierin hebben we al veel met elkaar bereikt. Denk aan emissieloze bouwplaatsen, onze elektrische asfaltmachine en projecten die we emissieloos uitvoeren en CO2 negatief opleveren.


Daarnaast staan wij als KWS nooit stil. Zo werken wij op ons project 3e Ontsluitingsweg Edam-Volendam met luchtsensoren om tijdens het project de luchtkwaliteit te monitoren en hebben wij op project PAISA geautomatiseerde ritregistratie en dashboarding geïmplementeerd. Deze maatregelen helpen ons de levenskwaliteit te waarborgen door ons effect op de luchtkwaliteit te monitoren en efficiënt te transporteren.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Maar dit kunnen we niet alleen. We zoeken daarom intensief de samenwerking op met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners. Zo sluiten wij ons aan bij demomiddagen georganiseerd in onze regio. Hierbij is het doel om met elkaar te netwerken en elkaar te informeren over hoe we verduurzamingen efficiënter en effectiever kunnen innoveren en hoe hierin beter samen te werken.


We zijn dan ook blij met opdrachtgevers die met ons samenwerken en ons kansen bieden om duurzaam en circulair te bouwen, waardoor wij continue bezig kunnen zijn met onze gezamenlijk opgave en transitie. Zij geven ons als aannemer de ruimte om te kunnen innoveren én te ontwikkelen.

‘Meer CO2 gecompenseerd dan uitgestoten’

Een mooi voorbeeld hiervan is het Strandwerk IJburg (onderdeel van SOK-Oost, Amsterdam). Hierin was elektrisch materieel en zwaar materieel op HVO100 de norm. Door deze maatregelen toe te passen hebben wij op het werk 90% CO2-uitstoot bespaard ten opzichte van reguliere Diesel. Ook hebben wij in overleg met de Gemeente Amsterdam de uitstoot van dit project gecompenseerd in de klimaatbossen van VolkerWessels. In deze bossen hebben wij 70ton CO2 gecompenseerd, dit staat gelijk aan elf keer de veroorzaakte uitstoot. Door het project te compenseren hebben wij dit project CO2-negetief opgeleverd.

‘Op naar emissievrij in 2030!’