Zoeken

KWS emissievrij in 2030, 100% circulair in 2040

KWS heeft de duurzaamheidsambitie; Emissievrij 2030 en 100% circulair in 2040. Deze ambitie richt zich op het tegengaan van klimaatverandering, op aanpassing aan de klimaatverandering die reeds heeft ingezet en op het behouden en verbeteren van het complexe ecosysteem van planten en dieren. Om deze ambitie te behalen werken we aan vier verschillende thema’s met bijbehorende doelstellingen;

Duurzaamheid 2030

Emissieloos bouwen

Emissieloos bouwen gaat over de reductie van CO₂-uitstoot tijdens de realisatie van onze projecten en bij de productie van asfalt. Daarnaast werken we ook aan de reductie van andere emissies zoals, stikstof, fijnstof en benzeen. 

 • 70% van de leaseauto’s is elektrisch; 
 • 15% van de bedrijfsauto’s is elektrisch;
 • 35% van ons eigen materieel is elektrisch;
 • Nieuw licht materieel (tot 37 KW) is emissieloos;
 • We nemen de tweede elektrische asfaltspreidmachine (fietspadmachine) in gebruik.

 

Circulair bouwen

KWS heeft de ambitie om in 2040 100% circulair te zijn. Dit betekent dat wij geen primaire grondstoffen meer gebruiken in onze projecten én in onze bedrijfsvoering. Binnen het thema circulair bouwen werken we aan het verhogen van het recyclingpercentage in onze producten, het duurzaam (circulair) inkopen en circulair ontwerpen. Daarnaast meten we de circulariteit op onze projecten en gaan we op zoek naar biobased of wastebased bitumen.

 • 95% van al het afval wordt gescheiden;
 • Toepasbaar maken van het materialenpaspoort;
 • 50% van de nieuwe UAV-gc werken heeft een materialenpaspoort;
 • 25% van de verwerkte grondstoffen zijn secundair.

 

Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen wordt dé norm binnen KWS. Op deze manier houden we rekening in alle bouwfases met de natuur. Daarnaast werken we binnen dit thema de komende jaren aan het verbeteren en het in balans brengen van de leefomgeving van mens en dier. 

Binnen het thema klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen werken we in 2024 aan het volgende doel;

 • Elke vestiging past op 25 projecten minimaal één natuurinclusieve bouwsteen toe.

 

Samen bouwen

Om volledig emissievrij en 100% circulair te kunnen werken, is KWS deels afhankelijk van anderen. Daarom zoeken we intensief de samenwerking op met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen, onderaannemers en andere partners. We laten actief zien hoe we samen nog verder kunnen verduurzamen, lobbyen om die oplossingen haalbaar te maken, ontwikkelen samen duurzame alternatieven en nemen deze ook daadwerkelijk af. Ook maken we samen afspraken over duurzaam gebruik van materialen zoals beton, asfalt en hout, over op lage temperatuur geproduceerd hoogwaardig circulair asfalt én zoeken we samen naar manieren om de ecologische diversiteit rondom onze werken te verbeteren. Hierbij blijven we niet hangen in regelgeving en geven we alternatieve oplossingen een kans. Zo komt de voortgang van circulariteit niet in het gedrang.  

 • 10% CO₂-reductie in scope 3.
Duurzaamheid 2030

Duurzaamheidsdoelen 2024