Zoeken

KWS Emissievrij 2030, 100% Circulair in 2040

KWS heeft de ambitie om in 2030 emissievrij te zijn. Het bijbehorende duurzaamheidsbeleid richt zich op drie thema’s; Emissieloos bouwen, Circulair bouwen en Natuurinclusief bouwen. Zo is in 2025 natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen de norm binnen KWS. Daarnaast werken we toe naar een 100% circulaire infrastructuur in 2040. Dit doen we door het toepassen van uitsluitend hoogwaardige secundaire grondstoffen.

LinkedIn Template (18).png

'Onze nieuwe ambitie is scherp, maar ook noodzakelijk om in 2030 echt resultaat te zien', zegt Joost Bos, manager duurzaamheid en innovatie van KWS. De bijdrage die KWS wil leveren aan Emissievrij 2030 maakt meteen duidelijk waar medewerking van anderen nodig is. Joost: 'Het verduurzamen van het wagenpark en het vastgoed zal weinig problemen geven. Maar aan het elektrificeren van het materieel zitten wel haken en ogen. Zijn er in de nabije toekomst voldoende elektrische kranen en shovels beschikbaar? Is er voldoende netcapaciteit en zijn er genoeg oplaadpunten? Daarvoor zijn we afhankelijk van leveranciers en netbeheerders. Bovendien gaat het om grote investeringen. Klanten moeten zich ervan bewust zijn dat dit leidt tot duurdere projecten. Het halen van de klimaatdoelstellingen vraagt een bijdrage van vele partijen binnen onze branche en we moeten hierin samen optrekken. Beweegt één essentiële schakel niet mee, dan lopen wij vertraging op met onze verduurzaming.'

Verduurzamen asfaltcentrales

De grootste stappen wil KWS zetten met het verduurzamen van de eigen asfaltcentrales, samen goed voor de helft van de CO2-uitstoot. Joost: 'In 2030 moeten minstens twee van onze acht asfaltcentrales op stroom of op waterstof draaien. Technisch is dit mogelijk, maar de kosten zijn zo hoog dat een redelijke terugverdientijd niet haalbaar is. Ook hier hebben wij dus onze opdrachtgevers bij nodig. Als zij hun aannemers selecteren op de laagste prijs, is het duurzaam produceren van asfalt voor ons niet haalbaar. Regelgevers moeten op hun beurt toestaan dat onze centrales op waterstof draaien. Het is aan ons om partijen de noodzaak hiervan te laten inzien.'

Van aannemer naar kennispartner

Volgens Joost is KWS al volop in gesprek met overheden en Rijkswaterstaat. 'Partijen zijn enthousiast over onze ambities, maar dat is niet genoeg. Er moeten concreet stappen worden gezet. We praten nu bijvoorbeeld met opdrachtgevers over het verlagen van de temperatuur waarmee wij ons asfalt maken. Daarmee kunnen wij flink energie en dus CO2 besparen. Je ziet bij opdrachtgevers helaas toch koudwatervrees, omdat ze niet weten wat dit betekent voor het onderhoud van de wegen. Dus: doe toch maar niet. Het helpt in zo’n geval dat de overheden – 90% van onze opdrachtgevers – dezelfde doelstellingen hebben op het gebied van CO2-reductie. We spreken hen hier ook op aan. Dat zie ik ook echt wel als onze rol. Want alleen samen kunnen we CO2 wegwerken!