Zoeken

KWS en Havenbedrijf bereiken hoge mate van duurzaamheid op Mekongweg

KWS werkt in opdracht van het Havenbedrijf aan de Mekongweg op Maasvlakte 2. In dit wegenbouwproject is met duurzame asfaltproducten, hergebruik van reststromen en een lagere CO2-uitstoot een hoge mate van duurzaamheid bereikt volgens de Milieu Kosten Indicator (MKI). De MKI weegt de relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een materiaal, een product of een project.

KWS werkt aan de Mekongweg

De Mekongweg is onderdeel van de ontwikkeling van het Alexiahavengebied op Maasvlakte 2. De nieuwe weg, met een lengte van ongeveer zes kilometer, ontsluit de toekomstige bedrijventerreinen in dit gebied met de Maasvlakteweg (N15). Werkzaamheden worden normaliter aanbesteed op basis van een contract met standaard producten, met voorgeschreven materiaalgebruik en de constructiedikte.

De wegenbouwmarkt verandert echter. Grondstoffen worden schaarser, reststromen worden groter en asfalt moet duurzamer worden. Dat betekent meer aandacht voor circulariteit en streven naar een lagere CO2-uitstoot. Ook moet de kwaliteit van het asfalt worden verbeterd, in het productieproces en in het aanbrengen ervan. Grote opdrachtgevers van wegenbouwprojecten, zoals Rijkswaterstaat, stimuleren dit proces.

Flinke reductie

Zo werkten we bij de Mekongweg met onze innovatieve Konwé mengsels en HVO100 brandstof. Mede hierdoor werd een reductie behaald van maar liefst 63% op de MKI-waarde. Ook is ons gevraagd naar betere monitoring van het produceren en aanbrengen van het asfalt. Dat leidde tot een positief effect op de kwaliteit en dus op een naar verwachting langere levensduur van de weg.

Doordat door hergebruik minder primaire grondstoffen nodig waren en door de slankere asfaltconstructie, bleek het werk ook voordeliger dan verwacht. Inmiddels wordt de systematiek overgenomen in andere projecten van het Havenbedrijf.