Zoeken

KWS en Havenbedrijf Moerdijk maken vliegende start met optimalisatie verkeerstoegankelijkheid Port of Moerdijk

Hoewel de officiële ondertekening nog moet plaatsvinden is het bouwteam ‘Hoofdontsluitingen haven- en industrieterrein Moerdijk’ gestart. In de komende vijf tot acht jaar wordt gewerkt aan de optimalisatie van de toegankelijkheid van het haven- en industrieterrein van Moerdijk. Het project sluit aan op het meerjarig bouwteam waar KWS-onderneming M.J. Oomen Riool- en betontechniek samen met Havenbedrijf Moerdijk werkt aan de vernieuwing van alle gemalen van de haven.

Moerdijk KWS

Bouwteam Moerdijk
Naast KWS en opdrachtgever Havenbedrijf Moerdijk bestaat het bouwteam uit ons eigen adviesbureau KWS @vice en VolkerWessels Infrastructuur- ondernemingen Vialis en Van Hattum & Blankevoort. Samen werken wij de komende tijd aan het uitwerken van het ontwerp waarmee de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid van het haven- en industrieterrein wordt geoptimaliseerd. 

Binnen de opdracht wordt onderscheid gemaakt tussen de deelgebieden De Entree (ofwel de aansluitingen op de A17) en het zuidwestelijk deel van Port of Moerdijk, waar het bouwteam in totaal negen kleinere knelpunten onder handen zal nemen. 

Vergroten verkeersveiligheid
Havenbedrijf Moerdijk heeft opdracht verleend om met het bouwteam voor de hoofdontsluitingen te starten vanwege de toegenomen verkeersdrukte op de A16, de A17 en de aansluitingen van deze wegen. Hierdoor loopt het verkeer sneller vast en komt de verkeersveiligheid in het gedrang. 

Met het bouwteam wordt er daarom gezocht naar duurzame en gefaseerde verkeersoplossingen om de verkeersveiligheid te vergroten. Hierbij wordt met name gekeken naar de mogelijkheden om de ingaande en uitgaande hoofdaansluitingen naar het haven- en industrieterrein via De Entree te verdubbelen, waarbij o.a. voor uitgaand verkeer een extra kunstwerk over de A17 gerealiseerd zal moeten worden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden die in de komende jaren in de realisatiefase moeten worden uitgevoerd zijn naast kleinere optimalisaties: de aanleg van verkeerregelinstallaties en het ombouwen van rotondes tot VRI-gestuurde kruisingen aan de zuidwestkant van het haven- en industrieterrein, de aanleg van twee extra rijstroken en één extra kunstwerk bij de hoofdontsluitingen.