Zoeken

KWS en PlasticRoad realiseren innovatieve, duurzame carpoolplaats N34

Na een succesvolle bouwteamsamenwerking tussen gemeente Hardenberg, provincie Overijssel, PlasticRoad en KWS is de innovatieve, duurzame carpoolplaats aan de N34 een feit. Het doel was om een circulaire carpoolplaats te creëren waarbij het belang om zoveel mogelijk duurzame producten te gebruiken voorop stond. De GEOWALL® stenen van gerecycled bagger en de duurzame CCL300-elementen van PlasticRoad lenen zich hier uitstekend voor.

Opening carpoolplaats N34.jpeg

Zo wordt er voor de GEOWALL® stenen baggerslib hergebruikt, wat grote voordelen oplevert voor zowel milieu, klimaat als de portemonnee van de opdrachtgever. De CCL300-elementen van PlasticRoad zijn een circulair en duurzaam alternatief voor een standaard wegverharding. De elementen bevatten een geïntegreerd waterfiltersysteem dat het water opvangt en filtert, waarna het geleidelijk aan de ondergrond afgegeven wordt. Naast deze 2 innovatieve producten is de carpoolplaats geasfalteerd met duurzaam, gerecycled asfalt.

De carpoolplaats wordt verder aangekleed met een picknickbank, fietsenstalling en bomen, struiken en bloemrijk gras. Ook is er een mogelijkheid om vanuit hier een wandeling te starten of te genieten van het prachtige ‘bijenhotel’. Met deze duurzame carpoolplaats zet de provincie weer een stap voorwaarts richting een beter bereikbare regio én het duurzamer maken van Overijssel.
De carpoolplaats in het kort:

  • Gelegen aan de N34, ter hoogte van de rotonde aan de Eugenboersdijk/Heemsermarseweg nabij Hardenberg
  • 8 klimaatadaptieve CCL300 parkeervakken van PlasticRoad
  • 2 parkeervakken, troittoirs en voetpaden van GEOWALL® stenen
  • Geheel geasfalteerd met gerecycled asfalt.

Alwin te Rietstap, wethouder gemeente Hardenberg: “Wij denken dat deze toepassing op meerdere plekken gebruikt kan worden. Denk aan fietspaden, carpoolplaatsen, parkeerplekken. Wat ons betreft zijn die mogelijkheden erg breed en willen we daar ook zeker naar kijken. Ook vanuit het oogpunt van circulariteit, hoe we daarmee om willen gaan.”

Mark van Thiel, hoofduitvoerder KWS: “Door de open en transparante communicatie met de opdrachtgever hebben we het project continu kunnen toetsen aan het plafondbudget. Hierbij was de randvoorwaarde voor de productkeuze dat er eerst naar duurzaamheid en circulariteit werd gekeken. Het project ademt daardoor duurzaamheid en innovatie.”

Vervolg op succesvolle pilots PlasticRoad

In 2018 heeft KWS Infra Zwolle (nu KWS Infra Zwolle-Leek) in samenwerking met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle twee pilots gedraaid met PlasticRoad, toen nog eigendom van KWS. Deze pilots zijn succesvol gebleken en hebben geleid tot deze huidige samenwerking. Hiermee is de provincie Overijssel de eerste klant (‘launching customer’) die een vervolgaankoop doet van de klimaatadaptieve elementenverharding van PlasticRoad.

Marcel Jager, Engineering Manager bij PlasticRoad: “De pilots die we hebben gedaan, hebben aangetoond dat onze circulaire oplossingen heel breed toepasbaar zijn, van een relatief eenvoudig topdek tot een systeem voorzien van smart sensoren en met functionaliteit voor hemelwateropvang en -filtering. Dat heeft zeker een rol gespeeld bij de keuze van de gemeente. Dit project is voor ons een nieuw bewijs dat we nog lang niet aan het eind van de toepassingsmogelijkheden zijn.”

KWS en PlasticRoad zijn trots op het resultaat en de mooie samenwerking met de gemeente Hardenberg en provincie Overijssel en kijken ernaar uit om dit voort te zetten.