Zoeken

KWS en Van Hattum en Blankevoort ontvangen gunning N247

Het project 'N247 Bereikbaarheid Waterland’ is afgelopen week door de provincie Noord-Holland gegund aan de combinatie KWS - Van Hattum en Blankevoort, beide VolkerWessels-ondernemingen. Het werk bestaat uit het uitvoeren van groot onderhoud aan de N247 tussen Amsterdam en Edam, de bouw van onderdoorgangen bij knooppunt het Schouw, het aanpassen van kruispunt Bernardlaan en renovatie van doorvaarbare duikers, de Slochterbrug en de gehele vernieuwing van de Dijksbrug in de N247. Details over de uitvoering van deze veelomvattende klus worden de komende periode uitgewerkt, naar verwachting starten de werkzaamheden medio 2021.

vogelvlucht impressie toekomstige situatie.png

De reconstructie van de N247 is hard nodig aangezien de doorstroming en bereikbaarheid voor openbaar vervoer en wegverkeer in deze regio steeds meer onder druk komen te staan. De N247, gelegen tussen de A10 bij Amsterdam en de A7 bij Hoorn, is een belangrijke provinciale weg voor de afwikkeling van het verkeer in de regio Waterland. Met de reconstructie wil de provincie Noord-Holland de doorstroming, bereikbaarheid en de veiligheid van de weg verbeteren, met behoud van de leefbaarheid en natuurwaarden.

 

De opdrachtgever was onder de indruk van de plannen van de combinatie om de hinder voor de omgeving tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Het waarborgen van de doorstroming, verkeersveiligheid en goede communicatie met de omgeving en weggebruiker gaan bijdragen aan die hinderbeperking tijdens de realisatiefase.

 

De combinatie KWS – Van Hattum en Blankevoort is blij met de gunning van project N247. “Voor dit veelzijdige project zetten wij de kennis en expertise in van diverse VolkerWessels-ondernemingen. Met vestigingen van zowel KWS, als Van Hattum en Blankevoort in Diemen zijn we bovendien heel vertrouwd in de omgeving. Samen met de provincie Noord-Holland gaan we zorgen voor een duurzame en toekomstbestendige N247”, aldus projectleider Marco van Woerkom van combinatie KWS – Van Hattum en Blankevoort.

 

Planning

De komende periode wordt gebruikt voor de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering. Onder meer kennismakingsgesprekken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, het definitief maken van het ontwerp en het opstellen van de planning en fasering zijn onderdeel van de voorbereiding. Naar verwachting start de combinatie medio 2021 met de werkzaamheden buiten. Volgens planning wordt het werk eind 2023 opgeleverd.