Zoeken

KWS en Waterschap Vallei en Veluwe tekenen realisatieovereenkomst versterking Noordelijke Randmeerdijk

  De schop kan de grond in. Op dinsdag 26 april tekenden directeur Leonie Dennenberg namens Waterschap Vallei en Veluwe en Bert van Loo namens KWS de realisatieovereenkomst voor de aanpak van de Noordelijke Randmeerdijk en de bijbehorende kunstwerken. Met het tekenen van de overeenkomst is de ontwerpfase afgerond en kan begonnen worden met de realisatiefase. KWS neemt samen met waterschap Vallei en Veluwe en Aveco de Bondt deel aan het bouwteam voor het project.  

IMG-20220426-WA0000.jpg

Waterveiligheid

De dijkverbetering van de Noordelijke Randmeerdijk staat beschreven in het Projectplan Waterwet. Het doel van dit project is om de primaire waterkering toekomstbestendig te maken en te zorgen dat de waterveiligheid tot 2050 is gewaarborgd. Het versterken van de dijken en kunstwerken is hierbij van uiterst belang. KWS beschikt over de juiste vakkennis en -ervaring en heeft met Aveco de Bondt een vertrouwde partner in huis op het gebied van waterveiligheid.

De Noordelijke Randmeerdijk loopt van Doornspijk via Elburg naar Noordeinde en beschermt het achterliggende gebied tegen het water vanaf de Randmeren. Om ervoor te zorgen dat de dijk ook in de toekomst voldoet aan nieuwe normen voor waterveiligheid, moeten op een aantal plekken langs de dijk werkzaamheden worden verricht. Voorbeelden zijn het vervangen van de sluisdeuren in de Gelderse Sluis en in het haventje van Elburg. Ook moet een aantal dijkvakken langs de dijk versterkt worden, zoals de Zomerdijk en de overlaat nabij het Reeve.

Bouwteamsamenwerking

KWS-hoofduitvoerder Cees van Oorschot is enthousiast over het project: ‘We hebben zin om te beginnen. De eerste werkzaamheden zullen bestaan uit het aanpassen en versterken van het werkvak Zomerdijk en het voorbereiden van het werkvak Reeve, waarbij KWS het grondwerk voor haar rekening neemt. In elke fase wordt nauw samengewerkt met Aveco de Bondt en firma Luttjeboer, die verantwoordelijk is voor het versterken van kunstwerken, zoals de sluisdeuren van de Gelderse Sluis. Door de bouwteamsamenwerking zijn de lijntjes tussen alle partijen kort en kunnen we zeer efficiënt plannen en samenwerken.’

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Noordelijke Randmeerdijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Binnen het programma worden 1.300 kilometer dijken versterkt. Het HWBP loopt tot 2050. De werkzaamheden zullen rond week 20 van start gaan bij het werkvak Zomerdijk. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind 2022.