Zoeken

KWS faciliteert waardebehoud voor de toekomst door inzet materialenpaspoort

Voor 2023 hebben we ons bij KWS als doel gesteld om 10% van alle projecten op te leveren met een materialenpaspoort. Dit doel stellen we scherp richting 2025 waarin we 80% van al onze projecten willen opleveren met een materialenpaspoort. Maar wat is nou een materialenpaspoort? Wat levert het op? En hoe zetten we dit in? Dat vertellen we je graag in dit artikel.

Materialenpaspoort KWS

Wat is een materialenpaspoort?

In een materialenpaspoort leg je digitaal een object vast. Het geeft inzicht in de wijze waarop materialen zijn verwerkt, demontabel zijn, wat de marktwaarde én de toekomstige restwaarde is en de mate van circulariteit. Met deze informatie kunnen de gebruikte materialen bij het einde van de levensduur van de weg, kunstwerk of object en de gebruikte producten gemakkelijker hoogwaardig worden hergebruikt.

Wat staat er in een materialenpaspoort?

In het paspoort staan bijvoorbeeld de mengselcode van het gebruikte asfalt, de productcode, de naam van de leverancier en de percentages gebruikte primaire en secundaire bouwstoffen. Ook geeft het weer welke percentages van de bouwstoffen herbruikbaar zijn. Kortom, zo veel mogelijk informatie die het hergebruik in de toekomst mogelijk maakt.

Een voorbeeld:

Een nieuwe of bestaande asfaltdeklaag van een wegconstructie heeft een bepaalde soort steen die we weer goed kunnen hergebruiken in een nieuwe deklaag. Als we deze recyclebaarheid goed vastleggen kunnen we dat in de toekomst bij het ontwerp al meenemen. Zo zijn er minder onderzoeken nodig op het moment dat de asfaltdeklaag vernieuwd wordt.

Wat levert het op?

De inzet van een materialenpaspoort is een investering in de toekomst. Het geeft namelijk bij het ontwerpen van een project meer inzicht in de beschikbare materialen voor hergebruik.
Daarnaast is er in de toekomst inzicht in de “voorraad” van secundaire grondstoffen. Stel er wordt over 30 jaar aan een project begonnen, dan is er bekend welke objecten hergebruikt kunnen worden. Het zou dan kunnen dat een concurrent dit project oppakt. De opbrengsten van de investering aan de voorkant zijn dus ook voor de maatschappij en niet alleen voor KWS.

Waardevolle schakel circulaire samenleving

KWS ziet het materialenpaspoort als een waardevolle schakel in het werken aan een toekomstbestendige en circulaire samenleving. KWS werkt inmiddels voor veel projecten met het materialenpaspoort. Enkele voorbeelden zijn het Onderhoud aan de wegen van Zuid Limburg, N402Noord en de Westelijke Stadsboulevard Utrecht.

Het werken met een materialenpaspoort is een mooie bijdrage aan onze duurzame ambitie om in 2040 volledig circulair te zijn.