Zoeken

KWS gaat innovatief te werk in Andijk

De werkzaamheden in Andijk zijn in volle gang. De afgelopen periode is er circa 23.000m2 dijkbekleding aangebracht met waterbouwasfalt. Tijd om door te gaan naar de volgende fase. De bovenzijde van de dijk, de kruin. Ook deze asfalteren we met waterbouwasfalt én onze eigen elektrische asfaltspreidmachine. De inzet van deze innovatieve asfaltspreider, die geen CO2 of fijnstof uitstoot, leidt tot een besparing van 46 ton CO2 per jaar.

20220928 PWN Andijk asfalt dijk 012-021.jpg

Afbreekbare hydrauliek olie

Naast de inzet van de elektrische asfaltspreider bedachten we ook een innovatieve oplossing want waar oppervlaktewater wordt gezuiverd tot drinkwater is het van groot belang dat er ‘hygiënisch’ gewerkt wordt. Om zo schoon mogelijk te werken zijn de kranen voorzien van speciaal biologisch afbreekbare hydrauliek olie in het systeem van de kraan. Dit zorgt ervoor dat als er een lekkage is het te winnen drinkwater geen vervuiling kan oplopen.

Hinder op innovatieve manier beperken

Het waterbouwasfalt voeren wij per schip aan en alle vrijkomende bulkmaterialen worden vervolgens weer afgevoerd per schip. Zo voorkomen wij hinder én hiermee besparen we een CO2-uitstoot van 34% ten opzichte van regulier vervoer. In het schip kan namelijk 1200 ton freesasfalt vervoerd worden, dit staat gelijk aan 40 vrachtwagens.

Uitdagende klus

Het is een uitdaging om op een schip een grote hoeveelheid warm asfalt te vervoeren én deze daarna te verwerken. Om ervoor te ze zorgen dat er een minimale temperatuur afname is tijden het transport hebben wij een speciale transportbak. Deze is ingericht met geïsoleerde zeecontainers die vaststaan in het ruim. Samen met extra isolatie in het ruim zorgt dit voor het op temperatuur houden van het asfalt. Deze methode hebben we eerder succesvol toegepast voor de dijkversterking op Texel.