Zoeken

KWS geeft boost aan doorstroming en verkeersveiligheid in Lemmer

Op maandag 6 maart is KWS begonnen met de herinrichting van de Straatweg Noord in Lemmer. Een uitvoerige klus die zowel de veiligheid als de bereikbaarheid van de omliggende woonwijk, het bedrijventerrein en het sportpark een flinke impuls zal gaan geven. ‘Een echte KWS-klus’ – aldus projectleider Dick de Vries.

Lemmer_1.png

Langs de A6 in Lemmer bruist het van de bedrijvigheid. Het bedrijventerrein Lemster Park biedt huisvesting aan vele ondernemers op zichtlocaties en op sportpark de Rien wordt elke dag gezweet door de inwoners van Lemmer. De Straatweg Noord is één van de hoofdverkeersaders die het bedrijventerrein en het sportpark met de rest van Lemmer verbindt. En die straat is aan vernieuwing toe.

Luisteren naar bewoners

Op 6 februari organiseerde KWS in samenwerking met gemeente De Fryske Marren een bewonersavond. KWS beantwoordde hier de vragen van meer dan 80 bewoners en ondernemers over de ontwerptekeningen, planning, omleidingsroutes en verkeersmaatregelen. Aan de hand van de teruggekregen feedback heeft KWS de fasering en planning in overleg met gemeente De Fryske Marren aangepast.

Speerpunt bij dit project is om nadrukkelijk te bouwen op de input van bewoners en hen op onze beurt van de juiste informatie te voorzien. Op die manier kunnen we ons werk zo goed mogelijk naar wens van de omgeving plannen.

Dick de Vries, projectleider

'Naast de inwonersavond hebben we bijvoorbeeld elke vrijdag van 11:00 tot 12:00 een inloopspreekuur georganiseerd op locatie van de werkzaamheden. Hier kunnen geïnteresseerden – tijdens de uitvoering - terecht met vragen over de werkzaamheden of de verkeersmaatregelen bij onze uitvoerder op locatie. Ook is het project volledig online te volgen in de Bouwapp. Een cruciaal onderdeel van ons vak, volgens de projectleider: ‘We zijn nu eenmaal te gast in de leefomgeving van de inwoners. Het is daarom belangrijk om in nauw contact met hen te staan, zowel online als persoonlijk. Iets waar we bij KWS in uitblinken!’

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het opbreken en opnieuw aanleggen van de rijbaan, het fietspad, het voetpad, het storten van betonstroken, het aanbrengen van nieuwe trottoirbanden en regenwaterkolken. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd om de directe omwonenden en ondernemers zo veel mogelijk te ontlasten en de bereikbaarheid hoog te houden. In totaal vinden alle werkzaamheden in fase 1 tot en met fase 3 plaats van 6 maart 2023 tot begin augustus 2023.