Zoeken

KWS in bouwteam aan de slag voor groene stadsboulevard Utrecht

Gister was de officiële aftrap voor het bouwteam ‘Westelijke Stadsboulevard Utrecht’. KWS Infra Amsterdam-Utrecht bundelt haar kennis, kunde en ervaring met de gemeente Utrecht om zo samen een optimale verkeersfasering op te stellen, draagvlak te creëren in de omgeving en tot een duurzaam uitvoeringsontwerp te komen.

westelijke stadsboulevard.jpg

Het werken in een bouwteam maakt het mogelijk om de (on)mogelijkheden van oplossingen in kaart te brengen en voor- en nadelen samen af te wegen. Waar KWS specialist is op het gebied van uitvoering- en verkeersmanagement, heeft de opdrachtgever veel inzicht vanuit het voortraject, de verschillende belangen in de omgeving en stakeholders.

Tendermanager Niek Bijl: “Als team hebben we ruime ervaring in zowel het werken voor de gemeente Utrecht als het werken binnen een bouwteam. We zijn dan ook ontzettend blij met deze gunning en gaan er samen alles aan doen om hier een succes van te maken.”

Hinderbeperking

KWS kreeg op beide plannen van aanpak de hoogste score. Het ‘minder hinderplan’ is door de opdrachtgever zeer goed ontvangen. Dit geeft veel vertrouwen dat de aanpak en maatregelen goed bijdragen aan het beperken van de hinder voor gebruikers en omwonenden. Zo is er onder andere goed nagedacht over een slimme fasering, het voorkomen van sluipverkeer én is er veel aandacht voor het beperken van hinder voor langzaam verkeer.

Stadsboulevard

Het project betreft de wegen Cartesiusweg, St. Josephlaan en Marnixlaan. KWS gaat deze inrichten als stadsboulevard. De drukke verkeersweg verandert in een veilige weg met groen en bomen. Een weg voor lokaal verkeer, waar men straks makkelijk en snel kan oversteken.


Op de Cartesiusweg, St. Josephlaan en Marnixlaan maken de dubbele rijbanen grotendeels plaats voor één rijstrook in elke richting. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor fietsers, bomen en groene bermen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor de Westelijke Stadsboulevard starten voor de bouwvak en bestaan onder andere uit het verwijderen en aanbrengen van asfalt en elementenverharding, grondwerkzaamheden, vervangen van straatmeubilair, verkeersmaatregelen en omgevingsmanagement. Naar verwachting leveren we het werk eind 2023 op.