Zoeken

KWS komende jaren verantwoordelijk voor asfaltonderhoud gemeente Utrecht

Vanaf januari 2021 is KWS Infra Amsterdam-Utrecht verantwoordelijk voor het asfaltonderhoud perceel 1 in de gemeente Utrecht. Het contract met een looptijd van twee jaar, en mogelijke verlenging van tweemaal één jaar, geldt voor het westelijke deel van de gemeente Utrecht. KWS ontving deze week de officiële gunning voor het werk.

20200527 Asfalteren Biltlaan Karwijk ZSA 012-020.jpg

Duurzaam en circulair

De gemeente Utrecht is zeer positief over de aangeboden asfaltmengsels. Onder andere vanwege de lange levensduur, het toepassen van secundair, circulaire materialen, de herbruikbaarheid van het asfalt bij vervanging en de duurzame productie door de toepassing van groen gas. Daarnaast scoorde het plan goed op de beschreven aanpak met betrekking tot de samenwerking en rapportages. Binnen het raamovereenkomstcontract valt regulier (asfalt)onderhoud, kleinschalig onderhoud en noodreparaties.

Maximale recycling van asfalt

KWS blijft doorontwikkelen om te komen tot minimaal gebruik van nieuwe grondstoffen en maximaal hergebruik van materialen. Op het gebied van asfaltrecycling zetten we grote stappen met diverse asfaltmengsels waarbij we de ‘PR’ oftewel het percentage gerecycled asfalt steeds verder omhoog brengen. Daarnaast ontwikkelen we door om toegepaste materialen in onze asfaltmengsels te kunnen hergebruiken, nu en in de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat we uiteindelijk helemaal geen nieuwe primaire grondstoffen en andere materialen hoeven toepassen. Gedurende de contractduur voor het asfaltonderhoud in de gemeente Utrecht zal KWS ook diverse duurzame innovaties toepassen. Zo voorzien we de gemeente van duurzame, circulaire en toekomstbestendige wegen.