Zoeken

KWS krijgt gunning voor groot onderhoud Kousweg met logistieke uitdagingen

KWS heeft de definitieve gunning ontvangen voor het project "Vervangen brug en groot onderhoud Kousweg". Dit bijzondere project in de gemeente Nieuwkoop omvat diverse werkzaamheden, zoals het vervangen van de brug en het uitvoeren van groot onderhoud aan de smalle weg op de dijk.

KWS Kousweg

Uitdagingen op een smalle weg met gegarandeerde toegang voor aanwonenden

Het project "Vervangen brug en groot onderhoud Kousweg" vraagt om een zorgvuldige planning en uitvoering vanwege de logistieke uitdagingen. De weg is smal en gelegen op een dijk, en het is van groot belang dat de aanwonenden te allen tijde toegang hebben tot hun percelen. KWS voert vanaf volgende week verschillende werkzaamheden uit, zoals asfalt frezen, asfaltwapening verwijderen en bestaande funderingen op hoogte afwerken. Bovendien worden duurzaamheid en milieuaspecten in acht genomen, met een geschatte CO2-besparing en een lage Milieu Kosten Indicator (MKI).

"Het feit dat we dit project gegund hebben gekregen, is een erkenning van onze competitieve prijs en ons vermogen om de logistieke uitdagingen aan te gaan. Het waarborgen van toegang voor de aanwonenden op een smalle weg op een dijk vereist nauwkeurige planning en uitvoering."

Jacques Wubben calculator

Op weg naar een veilige en duurzame infrastructuur

Met de definitieve gunning van het project kijkt KWS uit naar de start van de werkzaamheden. Het doel is om de weg te verbeteren en te zorgen voor een veilige en duurzame infrastructuur voor de gebruikers en aanwonenden van de Kousweg. Hoewel er geen specifieke duurzame of innovatieve toepassingen zijn opgenomen in het plan, wordt er rekening gehouden met duurzaamheid door het voorgeschreven gebruik van asfaltwapening.

Planning en mijlpalen

De start van het project "Vervangen brug en groot onderhoud Kousweg" staat gepland  op 28 juli, met als beoogde opleveringsdatum 31 oktober 2023. De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd, waarbij elke fase een toegestane uitvoeringsduur heeft. KWS zorgt dat elke fase nauwgezet wordt uitgevoerd en belangrijke mijlpalen worden bereikt.