Zoeken

KWS legt circulair asfalt in Hoorn

Afgelopen zaterdag zijn zowel de Anode als de Kathodeweg op het industrieterrein Hoorn 80 geasfalteerd met een SMA asfaltmengsel met 30% gerecycled asfalt. Dit mengsel is speciaal voor gemeente Hoorn ontwikkeld. Door het vrijkomende asfalt te hergebruiken zijn er minder primaire grondstoffen nodig. Dit zorgt voor reducties van CO2 en stikstof.

20221029 Anodeweg Hoorn SMA 30% PR 007-011.jpg

Duurzaam onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2021-2024 Hoorn

De werkzaamheden aan de Anode- en Kathodeweg vallen binnen het contract ’Duurzaam onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2021-2024 Hoorn’. Binnen dit contract werkt KWS samen met gemeente Hoorn aan verschillende proeftuinen van Bouw Circulair (www.bouwcirculair.nl).

Doorontwikkeling door middel van proeftuinen

In deze proeftuinen is er ruimte om onderzoek te doen en ontwikkelen we bijvoorbeeld duurzame asfaltmengsels. De ervaringen uit deze proeftuinen worden gebruikt voor de doorontwikkeling en verbetering van de innovaties. Voor het hier toegepaste asfaltmengsel SMA met 30% PR is de wens dat dit in de toekomstige Standaard RAW Bepalingen van het CROW kan worden vastgelegd. Hiermee is grootschalige toepassing van dit product mogelijk.

Mooi dat we de kans krijgen van gemeente Hoorn om mee te denken in de ontwikkeling en toepassing van slimme innovaties zoals afwijkende asfaltmengsels. Zo kunnen wij deze blijven door ontwikkelen.’

Mike Koeckhoven, projectleider KWS

Duurzame samenwerking

Duurzaam denken en doen is standaard bij zowel KWS als gemeente Hoorn. Door deze intensieve samenwerking worden wij uitgedaagd om op zoek te gaan naar goede en innovatieve ideeën en krijgen we de mogelijkheid om te experimenteren met slimme innovaties.