Zoeken
KWS Cart

KWS legt circulaire wegverharding aan met Cold Asphalt Recycling Train in Friese Weidum

Na twee succesvolle pilots in Ferwert en Deventer is ook in Weidum een duurzame weg aangelegd met de Cold Asphalt Recycling Train (C)ART van KWS. Door de inzet van deze innovatieve methode is de weg niet alleen duurzaam aangelegd maar ook aanzienlijk sneller open dan bij een traditionele realisatie. KWS en de gemeente Leeuwarden zetten hiermee gezamenlijk stappen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en circulariteit.

Voor de vervanging van de asfaltlaag van de Dekemawei en de Wydumerdyk is gekozen om een circulaire tussenlaag aan te leggen met Bitumen Stabilised Material (BSM). BSM is een methode die zijn oorsprong heeft uit Zuid-Afrika en bestaat uit asfaltgranulaat, brekerzand, schuimbitumen en cement. Deze verharding is flexibel maar stijf genoeg om verkeersbelasting te dragen. 

 

De (C)ART is voor heel veel wegen in Nederland een geschikte optie. Doordat we het asfalt niet meer naar een asfaltcentrale brengen, daar verwarmen en vervolgens weer terug brengen naar het project, besparen we aanzienlijk in uitstoot en brandstof. Daarnaast houden wij het asfalt koud, waardoor we die energie ook niet op het project hoeven te gebruiken. Deze methode sluit goed aan bij de duurzaamheidsambitie van KWS: emissievrij 2030, 100% circulair in 2040.’

Joost Bos Manager Duurzaamheid & Innovatie, KWS

Duurzame voordelen

Ten opzichte van regulier asfalt heeft de toepassing van de BSM-verharding aangelegd door de (C)ART een aantal voordelen;

  • Een lagere CO2-uitstoot;
  • Minder transportbewegingen;
  • Volledig lokaal hergebruik van het aanwezige asfalt;
  • Een MKI-besparing van 40%;

Naast de bovenstaande voordelen zorgt deze methode ook voor minder hinder voor de automobilist door de kortere wegafsluiting.

'Onze ambitie is om in 2050 een circulaire samenleving te zijn, waarbij grondstoffen niet verloren gaan maar worden hergebruikt. In 2030 willen we ons materiaalgebruik als gemeente al halveren. Daarom moeten we ervoor zorgen dat grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden toegepast. Als gemeentelijke organisatie geven we het goede voorbeeld en maken we de omslag naar maximaal circulair inkopen. Hiermee verkleinen we de impact op onze aarde en stimuleren we marktpartijen om met duurzame oplossingen te komen. De werkwijze van KWS in dit project is hier een prachtig voorbeeld van. Samen met partners dringen we zo ons grondstoffenverbruik terug. Voor een volhoudbare toekomst, nu en later.'

Evert Stellingwerf Wethouder Gemeente Leeuwarden

Raamovereenkomst asfaltonderhoud

De pilot in Weidum is onderdeel van de raamovereenkomst die KWS sinds 2023 in opdracht van de gemeente Leeuwarden uitvoert. Binnen dit contract is KWS verantwoordelijk voor asfaltreparaties.

KWS Cart 2