Zoeken

KWS maakt samen met de gemeente Zeist meer ruimte voor fietsers in de omgeving Zeist

KWS ontvangt gunning van de gemeente Zeist om vijf straten in de gemeente te herinrichten. In een bouwteam werkt KWS samen met de opdrachtgever vanaf juli 2023 aan het ontwerp voor het herinrichten van drie straten in Zeist en twee in Den Dolder. De straten worden omgetoverd tot fietsstraten, met een totale lengte van circa 2,5 kilometer.

Fietser Zeist

Vergroten duurzaamheidsimpact in de regio

Om het werk zo milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren maken we gebruik van een optimale mix van emissieloos materieel en schoon materieel dat draait op HVO100. Daarnaast wordt samen met Aveco De Bondt gekeken naar mogelijkheden om het project nog klimaatadaptiever en natuurinclusiever te maken. Ook wordt er samengewerkt met lokale partners om het projectgebied te verduurzamen, waarbij bewoners langs de straten geholpen worden bij het verduurzamen van hun percelen en woningen. Met deze aanpak willen we samen de duurzaamheidsimpact van het project verder vergroten.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanleggen van HWA-riolering, het vervangen van huisaansluitingen, het realiseren van groenstructuren en het aanleggen van nieuwe verharding. Door het verlagen van banden kan het water afstromen naar de bermen en infiltreren in de bodem. Hierdoor kunnen kolken en riool gespaard worden. Ook zien we kansen om het bestaand gemengd riool in Den Dolder te behouden, in plaats van het te vervangen.


De planning is als volgt: het bouwteam gaat in juli 2023 van start met de voorbereiding van de werkzaamheden in de vorm van een bouwteam, de uitvoeringsplanning wordt nog vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. Het project dient uiterlijk in augustus 2025 opgeleverd te zijn.