Zoeken

KWS ondertekent Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’

Op donderdag 26 mei 2016 heeft KWS, samen met nog 27 andere organisaties in de GWW en Infra, haar handtekening onder de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ gezet. Met deze Green Deal spreken deze organisaties af om voor de komende vier jaar de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof te reduceren. Dit doen zij door brandstofbesparend werken met mobiele werktuigen te stimuleren.

Het Nieuwe Draaien 1.jpg

Onder de betrokken partijen zijn bouwbedrijven, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, lokale overheden en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Plaats van handeling was de TKD, het buitenevenement voor demonstratie van zwaar werkmaterieel te Almere-Nobelhorst.

 

‘Het Nieuwe Draaien’ is onder meer een efficiënte werkstijl op grondverzetmachines, te vergelijken met ‘Het Nieuwe Rijden’ voor auto’s en vrachtwagens. ‘Het Nieuwe Draaien’ kan de CO2-uitstoot gemiddeld met 10% verminderen, afhankelijk van de specifieke situatie per bedrijf. Daarnaast richt de Green Deal zich op trainingen voor de werkstijl van machinisten en zijn er verschillende werkgroepen voor het meten en monitoren van brandstofgebruik, duurzame inkoop, educatie, alternatieve schone brandstoffen en communicatie.

‘Het Nieuwe Draaien’ bij aanbestedingen

Een belangrijke partij is Rijkswaterstaat, verstrekker van veel opdrachten in de sector. Wim Anemaat, directeur inkoop- en contractmanagement bij deze dienst, verklaarde daar ook serieus werk van te maken. “We gaan bekijken hoe we ons aanbestedingsproces zo kunnen veranderen dat we via de EMVI-inschrijvingscriteria bijvoorbeeld Het Nieuwe Draaien kunnen belonen. En we gaan de mogelijkheid onderzoeken om milieuvriendelijke investeringen te belonen.”

Wat doet KWS?

Met de ondertekening geeft KWS een duidelijk signaal af dat zij haar verantwoordelijkheid neemt om de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof terug te dringen. In de komende tijd zullen daarvoor gerichte maatregelen ingezet worden, zoals het meewegen van duurzaamheidsaspecten bij aanschaf van nieuw materieel. Daarnaast lopen er oriënterende gesprekken m.b.t. alternatieve brandstoffen en worden decentraal al machinisten getraind.