Zoeken

KWS ook verantwoordelijk voor realisatie nieuwbouw accommodatie Stadsbeheer

Samen met wethouder Coen Bertijn, Arend de Boer, directeur van Winters bouw & ontwikkeling en Nieck Plasman, directeur Terberg Totaal Installaties ondertekende KWS bedrijfsleider Rob van Koeveringe vandaag het contract van de nieuwbouw accommodatie Team Stadsbeheer gemeente Vlissingen. In navolging van het bouwteam én de opdracht om het terrein bouwrijp te maken mag KWS Infra Roosendaal – Sas van Gent nu ook de realisatie van dit mooie werk uitvoeren.

Afgraven cunet

Bouwteam

De afgelopen periode is er samen met de andere bouwteampartners (Architect, bouwaannemer, Adviseur E&W, aannemer E&W en de Gemeente) gewerkt aan het ontwerp van het gebouw en het terrein.

Grijswaterriolering

Bijzonder om uit te lichten binnen dit werk is de aanleg van een grijswaterriolering. Hiermee wordt het regenwater dat op het dak valt in grote ondergrondse rioolputten gebufferd. Dit water wordt door de gemeente onder andere gebruikt voor het vullen van de RAVO’s, het spoelen van voertuigen en het water geven aan het groen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor het huidige project bestaan onder andere uit het aanbrengen van 3.200 ton asfalt voor een opslagterrein, parkeerterrein en rijbanen. Daarnaast wordt een stortkuil gemaakt voor de veegauto’s van de gemeente en wordt er een modulair stortbordes aangebracht. Vanaf dit stortbordes worden de afvalcontainers gevuld.