Zoeken

KWS produceert in 2025 de bulk van haar asfaltmengsels bij lagere temperaturen

Eén van de duurzaamheidsdoelstellingen van KWS is; In 2025 produceren wij een groot deel van onze asfaltmengsels op een lagere temperatuur. Het behalen van deze doelstelling draagt bij aan onze duurzaamheidsambitie; Emissievrij 2030, 100% Circulair in 2040.

still70.jpg

Schuimbitumen

Het produceren van asfalt bij een lagere temperatuur doen we bij KWS op twee verschillende manieren. De eerste is het gebruik van schuimbitumen. Schuimbitumen krijg je door de bitumen tijdens het toevoegen in de asfaltinstallatie te mengen met een beetje water en lucht in speciale spuitmondjes. Hierdoor ontstaat een bitumenschuim dat zich makkelijk laat vermengen. Waar gewone bitumen direct zou “stollen” en te taai is om te mengen met minder warme bouwstoffen, laat geschuimde bitumen zich wél goed mengen.


Door het opschuimen van bitumen kan de productietemperatuur flink worden verlaagd, van 160 graden naar 130 graden. Dit levert een gasbesparing én een CO2 reductie op van 25%.

KonwéCO2

Naast de toepassing van de schuimbitumen werken we ook continu aan de ontwikkeling van nieuwe asfaltmengsels. Eén van deze asfaltmengsels is KonwéCO2. Een asfaltmengsel dat volledig bestaat uit oud asfalt, dat geen voorbewerking nodig heeft. Om het oude bindmiddel te reactiveren wordt een biologische verjonger toegepast. Dit maakt het ook mogelijk om het asfalt bij een veel lagere temperatuur te produceren en te verwerken dan standaard asfalt. Namelijk bij ongeveer 100°C in plaats van 165°C.


Ten opzichte van standaard onderlagen, die met circa 60% oud asfalt worden gemaakt, is de CO2 reductie maar liefst 64%. Maar ook de besparing op gas zelf heeft logischerwijs meerdere voordelen!

Kwaliteit en duurzaam

De overstap naar lagere temperaturen gaat echter niet zomaar. De asfaltmengsels moeten niet alleen opnieuw worden gecertificeerd, de kwaliteit moet worden onderbouwd en wij gaan ook na of de verwerkbaarheid en duurzaamheid op niveau blijven. Zo nodig passen we de ontwerpen daarop aan.


Om dit te kunnen doen is er ook in ons Centraal Laboratorium geïnvesteerd. Zo zijn een nieuwe schuimunit en menger aangeschaft. Met deze units is ons eigen centraal laboratorium in staat om duurzame producten te ontwikkelen en onderzoek uit te voeren die ons helpen met de energietransitie en het behalen van onze CO2 doelstellingen.

Samen kun je meer dan alleen

Het behalen van deze doelstelling kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met andere asfaltproducenten in de vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland om deze transitie naar laag temperatuurasfalt te realiseren. Want bij KWS geloven we dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen!