Zoeken

KWS start met de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard

Vandaag start KWS Infra Amsterdam-Utrecht met de herinrichting van het gebied tussen de Marnixbrug en het 24 Oktoberplein in Utrecht, ook wel de Westelijke Stadsboulevard genoemd. We starten met de werkzaamheden vanaf de Sint Josephlaan tot en met de rotonde Marnixlaan/Van Egmondkade.

WSB visual St. Josephlaan.jpg

We gaan hier het aantal rijbanen verminderen en de middenbermen verbreden. Op deze manier komt er meer plaats voor groen en bomen. Ook zullen wij waar mogelijk vrij liggende fietspaden gaan creëren en voetpaden aan beide kanten van de weg.

 

Utrecht wil de leefbaarheid rond wegen als de Westelijke Stadsboulevard verbeteren. De drukke verkeersweg wordt een veilige weg met groen en bomen. Asfalt maakt plaats voor groen en er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het wordt makkelijker om over te steken. Doorgaand autoverkeer leiden we zoveel mogelijk om de stad heen, zodat ruimte overblijft voor lokaal verkeer.

Het werk is aanbesteed in bouwteam vorm, samen met de gemeente Utrecht hebben wij de bouwteamfase doorlopen. We hebben het project gegund gekregen door het geschreven plan waarin de belangrijkste gunningscriteria waren: hinder, samenwerking, milieuprestatie en Co2-prestatieladder.

 

Het aspect hinder is van groot belang op dit project. Dit komt doordat de huidige capaciteit verkleind wordt. Om de wijken naar de Westelijke Stadsboulevard bereikbaar te houden, houden we tijdens de werkzaamheden bijna altijd één rijstrook in elke richting open. Dit betekent wel dat er één of meerdere rijstroken komen te vervallen, en hierdoor meer drukte ontstaat. Tijdens de werkzaamheden houden wij alles altijd bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Er staan een aantal afsluitingen gepland die niet te vermijden zijn. Op het moment van deze afsluitingen werken wij extra lange dagen door om de verkeershinder beperkt te houden.

Het deelgebied Sint Josephlaan tot en met de rotonde Marnixlaan/Van Egmondkade is naar verwachting begin oktober klaar. Waarna we verder gaan met het volgende deelgebied.

 

Voor meer informatie, houd de bouwapp in de gaten!