Zoeken

KWS start met een doorfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort

Nu de maatschappij zich steeds meer bewust wordt van de impact van klimaatverandering en de fiets ons in rap tempo naar onze bestemming brengt, wordt het belang van een hoogwaardig netwerk van doorfietsroutes steeds belangrijker.

Visual1.jpg

Er komt een doorfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort. Deze maand is KWS begonnen met de ontwerpfase van deze doorfietsroute.

Kwaliteitsscore

KWS haalde 100% kwaliteitsscore op de onderdelen planning, fasering, duurzaamheid en het beheersen van de mijlpalen. Hierbij behaalden wij de hoogste kwaliteitsscore van alle inschrijvers. Verder prees de opdrachtgever ons dat zij positief is over dat we snel kunnen schakelen indien onvoorziene (bodem-)omstandigheden optreden aangezien wij alle relevante disciplines zelf in huis hebben.

Op naar de toekomst

Met dit project laat KWS zien dat zij ook op lastig bereikbare locaties of tussen drukke verkeersstromen hoogwaardige doorfietspaden kan realiseren. Met de nog vele doorfietspaden in gepland voor de nabije toekomst, ziet KWS volop kansen om hierin ook een bijdrage te kunnen leveren.