Zoeken

KWS start met ontwerpfase dijkverbetering langs de Mark, Vliet en Dintel in West-Brabant

KWS staat voor een mooie uitdaging. De dijken langs de Mark, Vliet en Dintel in West-Brabant voldoen niet langer aan de veiligheidseisen en moeten worden versterkt. KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent gaat in opdracht van waterschap Brabantse Delta het komende halfjaar aan de slag met het ontwerpen en berekenen van de diverse constructies om de dijken te verbeteren. De uitvoering start in november en is naar verwachting eind 2023 gereed.

KWS start met ontwerpfase dijkverbetering langs de Mark, Vliet en Dintel in West-Brabant 2.jpg
KWS start met ontwerpfase dijkverbetering langs de Mark, Vliet en Dintel in West-Brabant 2.png

Met deze dijkversterking bieden de dijken straks weer jarenlang bescherming tegen hoog water. Voor dit project bundelen KWS en Martens van Oord hun kennis en ervaring op het gebied van waterbouw. Het komende halfjaar gaat een gespecialiseerd team aan de slag met het ontwerpen en realiseren van diverse constructies, zoals het dijklichaam, de stabiliteitsschermen en pipingmaatregelen. Het gaat in totaal om 6 kilometer dijk verspreid over de gemeenten Steenbergen, Etten-Leur, Breda en Drimmelen.

Emissiereductie en hergebruik grond

In de aanbesteding heeft KWS gekozen voor duurzamere opties voor onder andere de bouwlogistiek. Een onderwerp dat door de opdrachtgever veel meerwaarde kreeg. Cécile Franssen, lid dagelijks bestuur: “Waterschap Brabantse Delta heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om actief een rol te pakken in het verduurzamen. Zo dragen we bij aan een vitale regio die klimaatbestendig, klimaatneutraal en circulair is. De opgaven pakken we samen met onze partners aan.”

 

KWS heeft ervoor gekozen om de grondstoffen per scheepsvrachten te vervoeren in plaats van per vrachtauto. Bij transport met vrachtauto’s zouden er 7.595 auto’s nodig zijn, waarbij 274 ton CO2 en 358 ton NOx uitgestoten wordt. Door de grondstoffen te verschepen vindt er een reductie van 51% van de uitstoot plaats. Er zijn namelijk maar 246 schepen scheepsvrachten nodig, waarbij er een uitstoot is van 139 ton CO2 en 182kg NOx.

 

Daarnaast zetten we elektrisch materieel in én hergebruiken we de vrijgekomen grond uit het project. In totaal is 201.200 m3 grond nodig. In het werk komt 80.000 m3 klei vrij. Hiervan gebruiken we maar liefst 70.000 m3 in het werk. Een verkleining van grond met 35%, van 201.200 m3 naar circa 131.500 m3. KWS is onder andere gecertificeerd op de CO2-prestatieladder en hecht veel waarde aan het structureel verlagen van zijn footprint.

Nauwe betrokkenheid omgeving

De dijken liggen niet allemaal op het eigendom van het waterschap, waardoor een nauwe samenwerking met de omgeving nodig is. Het waterschap vraagt de omgeving mee te denken over de keuzes die gemaakt worden. KWS neemt ook extra maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken.