Zoeken

KWS Veiligheidsmiddag, voor leveranciers en onderaannemers, een groot succes!

Onlangs organiseerde KWS voor haar leveranciers en onderaannemers een bijeenkomst met als thema Veiligheid. Doel van deze dag; Samen met onze partners het belang van veiligheid op de werkvloer bespreken en het inspireren van elkaar om hier consequent aandacht aan te besteden.

KWS Veiligheidsdag Leveranciers (3).JPEG

Trede 4

KWS streeft continu naar een veilige werkomgeving voor iedereen die bij, voor of namens KWS werkt. Voor 2023 hebben we dan ook de ambitie om van trede drie op de veiligheidsladder naar trede 4 door te groeien. Hier nemen wij graag alle partners, leveranciers en onderaannemers in mee, om zo samen een nog veiligere werkomgeving te kunnen creëren.

Joost Onderdelinden, Key Accountmanager Dyka; 'Nuttige dag en top om medewerkers van KWS en andere leveranciers weer te spreken. Iedereen bedankt voor de perfecte organisatie!’

Veilig werken

De veiligheidsmiddag is gehost door KWS-deelneming Traffic Service Nederland. Zij zijn verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen die wij als KWS toepassen op onze werken.

KWS ga de aftrap van de middag met een presentatie over wat veilig werken betekent bij KWS. Hierna zijn de deelnemers meegenomen door TSN over veilig werken langs de weg, gevolgd door een rondleiding op de vestiging.

Interactie en discussie

Gedurende de middag was er ook voldoende ruimte voor interactie en discussie in de verschillende break-out sessies. Hierbij werden onder andere de gevaren besproken die komen kijken bij het laden en lossen en hoe deze risico's kunnen worden beperkt.
Tijdens de sessies is de nadruk gelegd op respect, consequent veiligheidsgedrag van KWS en het belang van het melden van onveilige situaties!

Dominique van der Sar, Inkoper KWS; ‘De veiligheidsmiddag was niet alleen leerzaam, maar ook erg interactief en leuk. We hebben met onze partners gespard en van elkaar geleerd, waardoor we nog beter kunnen investeren in een veilige werkomgeving voor onze medewerkers, inhuurkrachten en onderaannemers.’

Al met al was het een fantastische dag waarbij veiligheid centraal stond. We willen dan ook al onze leveranciers en onderaannemers bedanken voor hun inbreng en enthousiasme tijdens deze dag en kijken uit naar een nog veiligere werkomgeving!