Zoeken

KWS verantwoordelijk voor verkeersveiliger N640, Etten-Leur

KWS levert eerste deel van de werkzaamheden, aan de belangrijkste verbindingsweg tussen Oudenbosch en Etten-Leur, op. Door het aanpassen van de hoofdrijbaan, het fietspad en de herinrichting van de kruisingsvlakken wordt de weg verkeersveiliger, de leefbaarheid verbeterd én is de weg voor de komende 10 jaar goed te onderhouden.

9a3e7fa9-e886-4ae8-a251-b7fcf3b152dd.JPG

CO2-reductie

Met onze duurzaamheidsoplossingen in het project behalen we een CO2-reductie van meer dan 75% ten opzichte van de referentieberekening. De grootste winst zit in de belijning en het asfalt. We maken gebruik van biobased belijning en duurzame asfaltmengsels. Voor de elementenverharding werken we met Biobound producten en wordt er gerecycled betongranulaat toegevoegd in de nieuwe producten. Daarnaast wordt een geluidsreducerende deklaag aangebracht, om de ervaren geluidshinder in de omgeving te verminderen.

Verkeersmanagement

De verkeer- en communicatieaanpak van KWS scoorden goed bij opdrachtgever Provincie Noord-Brabant. Om het verkeer goed te kunnen managen is er gekozen voor een fasering die een aanzienlijke doorlooptijdverkorting oplevert. Van de oorspronkelijke 241 dagen die voor het project stonden komen we op 98 dagen.

Hierbij zetten we in op veiligheid voor zowel omgeving als personeel. Bijzondere aandacht is er verder voor de fietsers die fysiek gescheiden worden van het overige verkeer en het busverkeer. Voor de direct aanwonenden, busverkeer en nood- en hulpdiensten passen we slimme slagbomen en passeerhavens toe.

KWS in de regio

Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt de weg op delen verbreed, de kruisingsvakken met middengeleiders aangebracht en het fietspad compleet vernieuwd. Daarnaast wordt het groen opnieuw ingericht. Met het werken aan de N640 onderstrepen wij onze ambitie om aanwezig te zijn in de regio. Begin 2023 starten we met het tweede deel van de werkzaamheden die naar verwachting in mei 2023 worden opgeleverd.