Zoeken

KWS verantwoordelijk voor wegenonderhoud Hollands Noorderkwartier

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is KWS in 2023, met optie tot tweemaal verlenging van één jaar, verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen binnen de regio van het Hoogheemraadschap. Speciaal voor het project heeft KWS, samen met haar partners, een duurzame werkwijze ontwikkeld waarbij de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum wordt beperkt.

8c06d69e-ccc9-43c3-ac47-5c97ff62f2cb.jpg

Duurzame uitvoering

Hoe voeren wij dit project zo duurzaam mogelijk uit? Door de transportafstanden te beperken door inzet van lokale partners en leveranciers, de inzet van materieel dat draait op duurzame energie, 100% HVO brandstof, zodat er geen fossiele brandstof nodig is voor de uitvoering van het werk. Daarnaast gebruiken we ons materieel efficiënt en duurzaam waardoor we brandstof besparen. Verder plaatsen we op het project elektrische schaftketen die, door middel van zonnepanelen op het dak, energie opwekken en dit opslaan in accu’s en wordt het straatwerk emissieloos uitgevoerd.

Op weg naar emissie vrij 2030

De recent uitgevoerde projecten ‘Onderhoud perceel 2 Schiphol’ en ‘Schipholweg-Oleanderlaan’ in de gemeente Haarlemmermeer hebben wij CO2-neutraal uitgevoerd, waarbij we onze duurzaamheidsambities en -beloften aantoonbaar zijn nagekomen. Het resultaat hiervan is dat wij ten opzichte van een traditionele werkwijze met fossiele brandstof een reductie van 59% stikstof, 94% fijnstof en 90% CO2 behalen! Deze duurzaamheidsambities hebben we ook voor deze opdracht!

Werkzaamheden

Dit onderhoudsproject loopt tot 2025, waarbij we verantwoordelijk zijn voor alle onderhoudswerkzaamheden aan wegen en fietspaden in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met als doel om het areaal over te dragen aan de betreffende gemeenten. Onder deze onderhoudswerkzaamheden valt onder andere: frezen, het verwerken van asfalt, het aanbrengen van markeringen, het vervangen van groenstenen, het aanpassenvan inritten en het opknappen van bermen. KWS kijkt ernaar uit om samen met HHNK de komende jaren het wegenonderhoud uit te voeren.