Zoeken

KWS voor vier jaar verantwoordelijk voor onderhoud Rijkswegennet Zuid-Nederland

Vandaag is de officiële start van het werk ‘Variabel onderhoud Rijkswegennet Zuid-Nederland'. Hiermee is KWS voor vier jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan verhardingen en kunstwerken aan het Rijkswegennet in West-Brabant.

still30.jpg

Van uitvoeren naar samenwerken in waarde gedreven onderhoud (SIWO)

De wereld om ons heen verandert, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. De maatschappelijke opgaven vragen om continue vernieuwing, ook bij het onderhoud aan het Rijkswegennet. Ook de verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers veranderen en we zien steeds vaker dat samenwerking en partnerschap hierin de basis vormen. KWS is daarom enthousiast over de nieuwe vorm van aanbesteden van Rijkswaterstaat, waarbij er echt in wordt gezet op samenwerken, elkaars kennis benutten en samen zo veel mogelijk waarde toevoegen, in plaats van het puur uitvoeren van het werk. Deze werkwijze sluit naadloos aan bij de strategische ontwikkeling van KWS als waarde gedreven organisatie.

'Deze manier van werken met Rijkswaterstaat voor het onderhoud aan rijkswegen is nieuw in Nederland, maar biedt voor zowel KWS als opdrachtnemer, als Rijkswaterstaat als opdrachtgever de ultieme samenwerking. Hier zijn wij als aannemer erg blij mee. De samenwerkingsvorm lijkt daarmee op een bouwteam en geeft KWS de kans om echt mee te draaien in het assetmanagement van RWS en onze meerwaarde als aannemer vroegtijdig in het proces in te zetten.’

Stijn van Bladel, Tendermanager KWS

Visie op het werk

KWS streeft met het aannemen van dit werk naar veilige en kwalitatief hoogwaardige verhardingen en kunstwerken in Zuid-Nederland, bereikt door een efficiënt en doelmatig jaarlijks terugkerend scopingsproces en optimale (keten-) samenwerkingsaanpak. Hierbij zien we elkaar als gelijkwaardige partner, die beide kennis en expertise inbrengen voor het optimaliseren van het onderhoud. We zien hierbij een proactieve rol voor onszelf weggelegd. Samen continue werken aan verbetering in de onderhoudsketen. Wat ons betreft: samen met de andere percelen!

Werkzaamheden

Het werk voert KWS uit samen met dochteronderneming Gebr. Van Kessel speciale technieken en producten, Smits Neuchatel voegovergangen en Asset Insight (Allen VolkerWessels-ondernemingen) en de partners Ambitiekompas, Multividuals en Traffic Service Nederland. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het samen met de opdrachtgever scopen van het (benodigde) onderhoud, het voorbereiden en realiseren van levensduur verlengend en groot onderhoud aan verhardingen en benodigd onderhoud aan kunstwerken.