Zoeken

KWS wint aanbesteding ‘Aanleg derde ontsluitingsweg’ gemeente Edam-Volendam

Maandag 23 augustus heeft KWS Infra Amsterdam-Utrecht met de beste prijs en kwaliteitsverhouding de officiële gunning ontvangen voor de design & construct opdracht ‘Aanleg derde ontsluitingsweg’. In opdracht van de gemeente Edam-Volendam gaat KWS een nieuwe weg aanleggen voor de ontsluiting van Edam en Volendam vanaf de Dijkgraaf Poschlaan richting de N247.

Edam-Volendam 1.png

Inzet elektrische asfaltspreidmachine

De gemeente Edam-Volendam was enthousiast over de optimale fasering en planning met daarin extra aandacht voor openbaar vervoer en de zeer concrete wijze waarop KWS invulling geeft aan duurzaamheid. Zo zetten wij duurzaam materieel in, waaronder onze elektrische asfaltspreidmachine. De voordelen voor de inzet van de machine op het gebied van duurzaamheid zijn groot. Er komt geen lokale CO2 of fijnstof vrij. Dat draagt bij aan de verbetering van het leefklimaat. Daarnaast hergebruiken we de vrijkomende grond van de ontgraving, waarmee we 40% van de transportbewegingen reduceren. Ook bouwen wij de asfaltconstructie duurzaam op, zodat deze tientallen jaren mee kan en beperken wij de CO2-uitstoot op dit project met 90%. Hiermee sluiten we maximaal aan op de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente en onze duurzaamheidsmissie: 100% circulaire infrastructuur in 2040 en maximaal bijdragen aan een betere levenskwaliteit.

 

Wethouder Wim Runderkamp van gemeente Edam-Volendam is blij met deze volgende stap: "Met KWS hebben we een goede partij binnengehaald die efficiënt, maar ook duurzaam aan het werk gaat. Dat laatste is voor ons ook heel belangrijk."

Werkzaamheden

De nieuwe ontsluitingsweg die wij gaan aanleggen ligt in het verlengde van de N244. Naast de nieuwe weg komt een fietspad die aansluit op de fietstunnel onder de N247. De werkzaamheden bestaan uit tijdelijk en definitief grondwerk, asfalt- en elementenverhardingen en tijdelijke en definitieve waterhuishouding.

Meerdere projecten

KWS werkt met veel succes in deze projectomgeving Recent hebben wij de reconstructie van de N517 afgerond, zijn wij de Markermeerdijken aan het versterken, voeren wij groot planmatig onderhoud uit aan elementenverhardingen in Edam-Volendam en zijn wij bezig met de reconstructie van de N247. Wij zijn trots dat wij de opdracht ‘’Aanleg Derde Ontsluitingsweg’ voor de gemeente Edam-Volendam mogen uitvoeren.

Meer informatie

Lees meer over dit project op de website van de gemeente Edam-Volendam.