Zoeken

KWS wint aanbesteding op unieke wijze

Een bijzondere pilotaanbesteding van de gemeente Hollands Kroon is officieel gegund aan KWS Infra Amsterdam-Utrecht. Op 16 september is door beide partijen de aannemingsovereenkomst ondertekend. De gunning voor de herinrichting van de Kerkstraat is gebaseerd op interviews met een aantal uitvoerders van verschillende partijen. Op basis van deze interviews kreeg de gemeente het meeste vertrouwen in KWS. 

20210616 o meting Kerkstraat 027-027.jpg
20210616 o meting Kerkstraat 027-027.jpg

Op basis van de kernwaarden van de gemeente Hollands Kroon: vertrouwen, bevlogenheid, lef, contact, respect, en innovatie, zijn vier kaders geschetst voor het interview. Deze kaders zijn veiligheid, borging van kwaliteit, communicatie en informatievoorziening en duurzaamheid. Het interview met KWS-uitvoerder Sander Groot werd uitstekend beoordeeld en scoorde een tien. Hij haalde hiermee officieel het werk binnen.

 

Jesse Kaandorp, projectleider bij de gemeente Hollands Kroon: “De gemeente Hollands Kroon werkt op basis van zes kernwaarden. De zes kernwaarden zijn de uitgangspunten van onze organisatie en staan voor de manier waarop we met elkaar en met alle externe partijen omgaan. Vertrouwen is de belangrijkste kernwaarde, maar ook aan lef hechten we veel waarde. KWS gaf ons het vertrouwen, dat zorgt voor meer inzet en creativiteit. Hierdoor boeken we allemaal betere resultaten. Daarnaast toonde KWS lef door het gesprek nét even anders voor te bereiden dan de andere aannemers.”

 

De opdrachtgever was daarnaast positief over de inzet van een omgevingsmanager, de inbreng van de uitvoerder bij het opstellen van het BLVC-plan, de communicatie met bewoners via onze KWS-app, het in kaart brengen van de risico’s, de aandacht voor duurzaamheid en de proactieve voorbereiding door de uitvoerder met betrekking tot het werk.

Bouwen met vertrouwen

Deze bijzondere manier van aanbesteden wordt door de gemeente Hollands Kroon ook wel “bouwen met vertrouwen” genoemd. Dit is gebaseerd op het feit dat de gemeente vertrouwt op de kennis en kunde van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer krijgt hiermee van de gemeente het vertrouwen om de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden op zijn eigen wijze voor beide partijen succesvol te volbrengen. Het doel van KWS is dan ook om samen te werken op basis van vertrouwen, transparantie en openheid.

 

Het werk bestaat uit het herinrichten van 170 meter rijbaan met trottoirs en parkeervakken. Het ontwerp voor het project is al aanwezig en wordt in bouwteamvorm uitgewerkt. Het werkvak loopt vanaf de T-splitsing Kerkstraat/Schoolstraat tot en met de kruising Kerkstraat/Brink. . De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opbreken van de elementenverharding en het bestaande gemengde riool, het uitvoeren van grondwerk, een kleine sanering en het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel en een nieuwe elementenverharding.