Zoeken

KWS zet samen met gemeente Hardenberg een stap in ontwikkeling duurzaam SMA

KWS heeft veel eigen ontwikkelde asfaltmengsels. Van circulair asfalt tot zeer stil asfalt. Na het ontvangen van de gunning van de gemeente Hardenberg voor het project ’Hardenberg maatregelen Ane – De Krim’ ging KWS het gesprek aan met de gemeente. Gezamenlijk hebben we besloten we om twee van onze eigen innovatieve mengsels op de Krimweg toe te passen.

1. Hardenberg de Krimweg SMA Circulair 23.09.2021.JPG

Door het toepassen van de twee verschillende duurzame asfaltmengsels op de Krimweg, kunnen we met elkaar de asfaltmengsels monitoren. Beide mengsels worden immer op dezelfde weg toegepast, waardoor ze aan hetzelfde gebruik worden onderworpen. De hieruit voortkomende monitoringsresultaten kunnen we meenemen in de verdere ontwikkeling van onze duurzame asfaltmengsels.

SMA Circulair

Het eerste gedeelte van de Krimweg tussen aansluiting Lutterseweg en Anerveenseweg voorzien we van een nieuwe deklaag SMA Circulair met 30% gerecycled asfalt. Het tweede gedeelte van de weg krijgt een nieuwe deklaag van SMA Circulair met 50% gerecycled asfalt.

KWS blijft innoveren

KWS werkt volop aan productinnovatie. In eigen laboratoria en bij onze eigen asfaltcentrales onderzoeken wij de mogelijkheden om tot duurzamere asfaltmengsels te komen. Zo ontwikkelden wij het asfaltmengsel SMA Circulair met verschillende varianten. Door het toepassen van SMA met gerecycled asfalt daalt zowel de CO2-uitstoot als de MKI-waarde.

 

KWS is verheugd met deze samenwerking met de gemeente Hardenberg. Door deze nauwe samenwerking kunnen we gezamenlijk mooie stappen zetten voor de toekomst en richting onze duurzaamheidsmissie: 100% circulaire infrastructuur in 2040 en maximaal bijdragen aan een betere levenskwaliteit.