Zoeken

KWS zet succesvolle vervolgstappen innovatieve koud asfaltrecyclingtrein

Na de succesvolle pilot in Ferwert, zet KWS deze week vervolgstap in de doorontwikkeling van haar innovatieve koud asfaltrecyclingtrein. Waar in Ferwert is gewerkt met gemengd asfalt inclusief zand, is in Deventer succesvol getest met 100% oud asfalt. Een unieke methode in Nederland!

C ART Deventer (7).jpg

Werkwijze

In Ferwert is het asfalt ter plekke gefreesd, maar in Deventer is gebruik gemaakt van asfaltgranulaat afkomstig van een ander werk. Dit is op locatie aangebracht en door onze partner Freesmij doorgemengd met cement, water en schuimbitumen, waarna het Bitumen Stabilised Material (BSM) is afgewerkt door een grader. De asfaltrein wordt afgesloten door de bandenwals, tandem en drieroller die zorgen voor de juiste verdichting.

Van weiland naar weg

In Deventer werkt NONAK b.v. in opdracht van de gemeente Deventer aan het bouwrijpmaken van Steenbrugge, de nieuwste woonwijk in de stad. Onderdeel van het werk is de aanleg van een tijdelijke bouwweg. De gemeente Deventer heeft NONAK de kans geboden om deze bouwweg ook te gebruiken als proeflocatie voor innovatieve of duurzame asfaltmengsel. Als onderaannemer van NONAK heeft KWS infra deze kans aangegrepen om (C)ART toe te passen.

De test laat zien dat het mogelijk is om ter plekke van asfaltgranulaat afkomstig van een andere locatie een weg te maken. De tijdelijke bouwweg kan na gebruik in zijn geheel worden hergebruikt. In totaal is er 3.000 m2 BSM aangelegd en bij tevredenheid van de opdrachtgever volgt begin 2023 de aanleg van het resterende deel van de bouwwegen in de wijk van 9.000 m2.

 

'In Deventer staan we altijd open voor innovatieve ontwikkelingen', zegt wethouder Rob de Geest. 'Het bouwrijpmaken van Steenbrugge is een mooie kans om een proef te doen met een vernieuwend, duurzaam asfaltmengsel, voor een tijdelijke bouwweg.'

Duurzame kwaliteit

Door gebruik te maken van de (C)ART methode zijn er bijna geen primaire grondstoffen nodig. Daarnaast is er veel minder brandstof nodig en is er geen asfaltcentrale nodig. Dit bespaart veel energie. In Deventer is een totale CO2-uitstoot besparing van 25%. Naast de genoemde voordelen is de methode ook goedkoper én levert het wel een kwalitatief goede weg op.

Testen en doorontwikkelen

De komende periode monitoren we de BSM nauwgezet op spoorvorming en eventuele schade in de komende periodes. De ruimte die wij vanuit opdrachtgevers als gemeente Noardeast-Fryslân en gemeente Deventer krijgen om onze innovaties in de praktijk te brengen én te testen geeft KWS de mogelijkheid om proactief te werken aan onze duurzame ambities. Alleen samen kunnen we CO2 wegwerken!