Zoeken

KWS zorgt voor veilig en comfortabel fietsen

KWS heeft een vernieuwende methode toegepast bij het aanbrengen van fietssuggestiestroken op de Winamerdyk. Met behulp van een asfaltmachine en slim geplaatste schotjes is er een duidelijke scheiding gecreëerd tussen het rode en zwarte asfalt. Deze innovatieve aanpak draagt bij aan de veiligheid en het comfort van het fietsende publiek.

Trochfytsrûtes2.jpeg

Snelheidsverlaging en verbetering van de Winamerdyk

Om de snelheid op de Winamerdyk te verminderen, is er in overleg met dorpsbelang en omwonenden gekozen voor een kleurrijk ontwerp. Binnenkort worden aan beide zijden van de weg grasstenen geplaatst en krijgt de brug een slijtlaag. Dit zorgt niet alleen voor een prachtige entree naar het dorp, maar ook voor een veiligere route voor de fietsers. Naar verwachting zal de Winamerdyk op 9 juni weer volledig toegankelijk zijn.

KWS draagt bij aan het provinciale project 'Trochfytsrûtes'

Het verbreden van het fietspad maakt deel uit van het grotere provinciale project 'Trochfytsrûtes'. De provincie Fryslân heeft een aanzienlijke subsidie beschikbaar gesteld om gemeenten te stimuleren om versneld fietsroutes aan te leggen. Gemeente Harlingen is met behulp van deze subsidie voortvarend van start gegaan en heeft als eerste gemeente een succesvol project voltooid. KWS speelt een cruciale rol in het verwezenlijken van veilige en comfortabele fietsroutes.

Optimaal fietsplezier tijdens Elfstedentocht

Andere recent aangelegde onderdelen van de 'Trochfytsrûtes' zijn op Pinkstermaandag direct in gebruik genomen tijdens de Elfstedentocht. KWS heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan het verbreden van het fietspad, en afgelopen woensdag is de laatste asfaltlaag aangebracht. Zowel uitvoerder Oene-Willem van der Woude van KWS als wegenbeheerder Minne Schiphof van de gemeente Harlingen zijn blij dat het project tijdig is afgerond, aangezien ze beiden zelf ook aan de Elfstedentocht deelnamen.