Zoeken

Leiden op groen; KWS legt laatste deel Centrumroute aan

Een betere OV-verbinding en minder auto’s door het centrum, dat is het doel van de Leidse Centrumroute. KWS is 11 juli gestart met de aanleg van het Schuttersveld, het laatste deel van de nieuwe duurzame weg door de binnenstad van Leiden. Op de Centrumroute, die bestaat uit vier tracédelen, gaat het openbaar vervoer straks vóór op de auto en krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte.

Schuttersveld-0001.jpg

Leefbaarheid en kwaliteit

Bij het herinrichten van de tracés verbetert KWS ook de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. We vernieuwen onder andere het wegdek én het straatmeubilair, pakken gevaarlijke situaties met laden en lossen aan én verbeteren kruisende fiets- en voetgangersroutes. Daarnaast wordt klimaatadaptatie en biodiversiteit zo veel mogelijk bevorderd door het aanleggen van een apart hemelwater riool en meer groen en kruidenbermen.

Schuttersveld-0001.jpg
Grafische weergave: Schuttersveld

Verlenging Schuttersveld

Door de goede samenwerking én de mooie resultaten op het project Langegracht is nu ook de optie, om het Schuttersveld aanvullend mee te nemen, gelicht. Dit is een bekroning op het werk van beide projectteams. KWS kijkt er naar uit om deze fijne samenwerking voort te zetten.
Op dit deel van de Centrumroute krijgt de bus bij verkeerslichten voorrang ten opzichte van de auto. Deze maatregel draagt bij aan een goede doorstroming.

De werkzaamheden op het Schuttersveld bestaan onder andere uit het frezen en opbreken van bestaand asfalt, het aanbrengen van kolkleidingen, aanbrengen van wegfundering inclusief nieuw PR-asfalt (Partiële Recycling, mengsels waarin een deel van de grondstoffen is vervangen door asfaltpuin) en straatwerk, het leveren en aanbrengen van openbare verlichting, het vervangen en aanpassen van de verkeersregelinstallatie, het verplanten, leveren en aanbrengen van bomen en kruidenbermen en het vervangen van een slagboominstallatie. Bij de asfaltwerkzaamheden wordt onder andere gebruik gemaakt van de NoNOx asfaltmachine en een elektrische wals.

In cijfers

2575 ton asfalt
15.000 eenheden straatwerk
32 nieuwe bomen met grote omtrekmaat 40-55cm
5 meerstammige bomen met omtrekmaat 20-40cm