Zoeken

Markermeerdijken: het positieve geluid van de omgeving

Bij de ontwikkeling van een project is de harmonie tussen de bouwer en de burger essentieel. Om periodiek de mening van omwonenden te peilen, houden we jaarlijks een grootschalig omgevingsonderzoek. Zo ook op ons project Markermeerdijken. Mooie conclusie van het onderzoek dit jaar: we doen het nog steeds goed, 73% van de mensen is positief.

KWS_markermeerdijken_projecten-1618848229729.jpg

Eerste resultaten van bewonersonderzoek binnen

Ieder jaar houdt de Alliantie een onderzoek onder bewoners die in ons werkgebied wonen. Hierdoor blijven we op de hoogte van wat zij van de dijkversterking vinden. Met deze informatie kunnen wij gericht én waar mogelijk ons beleid en werkwijze aanpassen, zodat we beter aan de wens van onze omgeving voldoen.


Via een huis-aan-huis uitnodiging vroegen we in april van dit jaar ruim 3500 bewoners en ondernemers in het gebied rondom de Markermeerdijken uit om mee te doen aan ons onderzoek over de dijkversterking. De vragen gingen over hoe ze de dijkversterking ervaren, welke informatie mensen graag van ons ontvangen, of de informatie die wij nu geven voldoende is en op welke manier ze deze het liefst tot zich krijgen. Daarnaast wilden we weten of bewoners overlast ervaren van de werkzaamheden en hoe het contact verloopt met onder andere de omgevingsmanagers van de Alliantie. De omgevingsmanager is dé persoon binnen de Alliantie bij wie bewoners terecht kunnen voor vragen over de dijkversterking.

De kracht van een omgevingsmanager

Een goede omgevingsmanager moet de belangen van de stakeholders goed kunnen afwegen met de belangen van de uitvoering. Cruciaal voor goed omgevingsmanagement is een duidelijke communicatie met alle belanghebbenden. Omgevingsmanager Jörg Dreyer omschrijft het belang van zijn werk als volgt: “waar wij werken, beïnvloeden wij de omgeving. Voor bedrijven, scholen, openbaar vervoer en nood -en hulpdiensten is het zeer noodzakelijk dat de bedrijfsvoering door kan gaan, de bus erlangs kan en dat kinderen naar school kunnen. Goede communicatie met de omgeving is dus van levensbelang. Een tevreden omgeving zorgt ook voor een tevreden opdrachtgever. Als de omgeving tevreden is komen er geen klachten bij de opdrachtgever en verloopt de gehele uitvoering soepeler.” Dreyer – zelf geen omgevingsmanager bij project Markermeerdijken – is trots op het werk van zijn collega’s die betrokken zijn bij Markermeerdijken.

Markermeerdijken; een blik op de resultaten

Uit het onderzoek in de omgeving van de Markermeerdijken blijkt dat 73% van de bewoners positief is over de dijkversterking: een stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren, ondanks het feit dat we op veel meer plekken aan het werk zijn. Voor een groot infrastructureel project als dit is dat een bijzonder hoog percentage.

De meeste mensen (91%) vinden dat ze redelijk tot (heel) goed zijn geïnformeerd. Favoriete communicatiekanalen zijn de maandelijkse digitale nieuwsbrief, de website www.markermeerdijken.nl en de papieren nieuwsbrief.

Vervolg

We halen bijzonder veel informatie uit zo’n onderzoek. De uitkomsten worden besproken met het management team van de Alliantie, maar ook met alle medewerkers. We weten dan allemaal wat er goed gaat en ook wat we kunnen verbeteren. Dat vinden we heel waardevol. Sommige suggesties kunnen we meteen doorvoeren, andere suggesties kosten meer tijd. Twee van de onderwerpen die echt onze aandacht hebben, is de vraag naar meer informatie over de planning en het ontwerp van de dijk. Het streven is om onze verbeterpunten terug te zien in de resultaten van het onderzoek van volgend jaar.

 

Het volledige rapport is te vinden op onze website: Onderzoek | Markermeerdijken