Zoeken

KWS in bouwteam aan de slag met klimaatstraat Apeldoorn

In Apeldoorn is KWS Infra Zwolle betrokken bij de aanleg van de zogeheten klimaatstraat. Bij het project, dat tot stand komt in een bouwteam, is KWS verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering. Op dit moment bevindt het project zich in fase 2. Hierbij ondergaat het Marktplein een ware metamorfose. In een eerder stadium ondergingen ook de Marktstraat en de Beekstraat deze grote opknapbeurt. Daarbij zijn ook deze straten omgetoverd tot klimaatstraat.

1. Marktplein 05.11.2020.jpg

De Marktstroom

Het bouwteam, dat naast KWS ook uit de gemeente Apeldoorn en Rots Maatwerken Brummen bestaat, is op dit moment bezig met de uitvoering van de tweede fase. Daarbij wordt in de Marktstraat de zogeheten Marktstroom aangelegd. Door deze natuurstenen goot zal straks een deel van het overtollige grondwater lopen. Dit water wordt opgepompt uit de parkeergarage Marktplein. Daarnaast is de Marktstroom ook bedoeld voor het opvangen van overtollig regenwater.

 

Aan het einde van de goot wordt het afval, dat in het water terecht is gekomen, verwijderd in een zeefbochtput. Het schone water wordt vanuit deze put weer teruggepompt naar het begin van de goot. Een ander deel van het water dat door de Marktstroom loopt, wordt opgevangen in een cisterneput. Dit is een ondergrondse wateropslag voor droge tijden in de zomer.

 

Met de wekelijkse warenmarkt op het Marktplein en de huidige situatie is het een uitdaging om de werkzaamheden goed te plannen. Daarbij moet voldoende ruimte zijn voor de warenmarkt en moet rekening gehouden worden met de veiligheidsmaatregelen. Een nauwe samenwerking met de Marktmeester en de partners Rots Maatwerk en gemeente Apeldoorn, is dan ook essentieel om dit project te laten slagen.

 

Aanleg HWA en DWA

Op dit moment werkt KWS Infra Zwolle ook aan het aanbrengen van het nieuwe HWA (hemelwaterafvoer)-riool en de aanpassingen aan het DWA (droogweerafvoer)-riool. Daarnaast worden de fundering en nieuwe bestrating aangebracht naast de goot. Volgens planning is de tweede fase voor de kerst gereed en zullen de werkzaamheden van de derde en laatste fase eind maart worden afgerond. Daarmee is de klimaatstraat in Apeldoorn een feit.

 

Bekijk hier de projectpagina van de gemeente.