Zoeken

Mijlpaal bereikt in aanleg ongelijkvloerse kruising N391 Emmen

Op de N391 in Emmen heeft KWS samen met onderaannemer Sjouke Dijkstra de betonnen liggers van het viaduct geplaatst. De liggers, elk tussen de 48000 en 62000 kilo zwaar, zijn met behulp van een 500-tonner op hun plek gehesen. Met het plaatsen hiervan is de overspanning van het viaduct gereed én is een belangrijke mijlpaal in het project bereikt. De overspanning van het viaduct vormt de basis voor de volgende werkzaamheden: het afstorten van het brugdek en schampranden en het aanbrengen van asfalt en regenwaterriolering en -kolken onder het viaduct.

image00014.jpeg

Uitvoerder Kelvin Wemer is enthousiast over de voortgang: ‘Een aantal weken geleden heeft BKB Infra, onderdeel van KWS, de betonnen band en ribbelstroken van de rotondes aangebracht met de betonpaver. En nu de liggers van het viaduct op hun plek zijn gehesen begint het werk echt vorm te krijgen.’

Verbinder

Eén van de krachten van KWS is het leggen van verbinding tussen alle betrokken partijen. Bij dit project heeft KWS de regie, waarbij wij de lijntjes met onderaannemers zo kort mogelijk houden. En dat is erg belangrijk, vindt ook de uitvoerder: ‘We hechten veel waarde aan een goede relatie met onderaannemers en investeren hier ook in. Het is fijn dat we precies weten wat we van elkaar kunnen verwachten, zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering op de bouwplaats. Mede daardoor verloopt het werk soepel en zie je lachende gezichten bij het bereiken van mijlpalen zoals deze.’

Slimme fasering

Van opdrachtgever Provincie Drenthe mag KWS al het verkeer maximaal vier weekenden stilleggen. Door slimme fasering en heldere afspraken met onderaannemers sluiten we de weg maar één keer af. Hierdoor beperken wij de verkeershinder drastisch voor de inwoners in en rondom Emmen gedurende de werkzaamheden.’ – aldus Hendrik Huisman, projectbegeleider bij KWS.

 

Het werk aan de N391 en de Emmerweg is onderdeel van MM bereikbaar, een samenwerking tussen Provincie Drenthe en Gemeente Emmen. KWS is hoofdaannemer op het project en is onder andere verantwoordelijk voor het grondverzet, de aanleg van de riolering en het asfalteren van de rijbanen.

In cijfers

120.000 m3 grond verzet
10.500 ton asfalt
30% CO2-reductie op brandstoffen