Zoeken

Natuurinclusief bouwen; Infra verbinden met de natuur

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen is in 2025 de norm binnen KWS. Het is de vorm van duurzaam bouwen waarbij we in het ontwerp rekening houden met de natuur zodat deze zich kan ontwikkelen. We maken de natuur een integraal onderdeel van het ontwerp. Want bij KWS vinden we dat de natuur niet alleen in beschermde N2000 gebieden thuishoort; Natuur is overal en voor iedereen.

IMG_0785.jpg

Waarom natuurinclusief bouwen?

Door rekening te houden met natuurinclusief bouwen maken we de natuur sterker, dragen we bij aan het welzijn van mensen en werken we aan het herstel van de biodiversiteit. En dit is hard nodig! De afname van de natuurkwaliteit buiten de spaarzame natuurgebieden is zeer ernstig. Inmiddels is er op de aarde, door menselijk toedoen, nog maar slechts 35% van de ongerepte natuur aanwezig waardoor er onvoldoende CO2 wordt vastgelegd. Met de klimaatgevolgen hiervan hebben we inmiddels allemaal dagelijks te maken.

Door klimaat adaptief te bouwen passen wij ons tijdig en effectief aan, aan het actuele of verwachte klimaat. Hierdoor verminderen wij de nadelige effecten van overstromingen, droogte, hittestress, bodemdaling en verbeteren wij de biodiversiteit.

Creatief en nuchter

Natuurinclusief bouwen vergt van KWS een creatieve en nuchtere kijk op het ontwerp. Dit is in de basis een manier van werken waar wij sterk in zijn. Het gaat namelijk om een ontwerp dat rekening houdt met de natuurlijke omgeving. Door in het ontwerp aandacht te besteden aan de natuur en het klimaat creëer je kansen én het levert een aanzienlijke meerwaarde voor de maatschappij.

Van bomenrij tot bijenkast

Maar hoe ziet dit er dan uit in de praktijk? Bij KWS voegen we waar mogelijk natuurlijke elementen toe aan een project om het ecosysteem versterken. Hierbij kijken we naar het aanwezige watersysteem en de bodemkwaliteit. Zo herstellen we ecologische verbindingen waardoor dieren zich kunnen verplaatsen, van bomenrijen tot natuurvriendelijke oevers. Maar ook maatregelen om het voedselaanbod voor diersoorten te verhogen, zoals bloemenvelden voor bijen of houtwallen voor vogels en insecten.

Natuurinclusief dé norm

Om natuurinclusief bouwen de norm te maken bij KWS, werken we aan het verhogen van de bewustwording van onze medewerkers. Dit doen we onder andere door het geven van toolboxen met een verscheidenheid aan natuurinclusieve maatregelen en tips hoe het thuis bij de medewerkers ook anders kan! Daarnaast verzamelen wij al onze maatregelen in een maatregelengids die wij in 2023 gaan uitgeven.

Beter klimaat, welzijn én sociale cohesie

En wat levert dit op? De voordelen van natuurinclusief bouwen zijn groot en onderschat. Het draagt bij aan een beter klimaat, absorbeert CO2, zuivert de lucht, zorgt voor verkoeling, verhoogt de biodiversiteit en vermindert de kans op wateroverlast. De lijst is lang want naast de voordelen voor het milieu draagt het daarnaast bij aan een betere gezondheid, verhoogt het ons welzijn, zorgt het voor sociale cohesie én verhoogt het de waarde van omliggend vastgoed met 4 tot 15%!

 

Bij KWS zijn wij ons bewust dat we in ons eigen belang moeten samenwerken met de natuur. Als wij zorgen voor de natuur dan zorgt de natuur voor ons!